2005-09-17

Sydsvenskan och klimatet

Per T Ohlsson skrev i sin ledare den 10 september ”Det finns inget samband mellan förödelsen i Katrinas spår och mänskligt orsakade klimatförändringar” som argument för detta påstående anförde han ”Södra USA hemsöktes av dödsbringande oväder långt innan någon hade hört talas om växthuseffekten”. I mina öron är det som att säga att ”kriget i Irak har inget med olja att göra” med argumentet att ”det har krigats på Irakisk mark i årtusenden innan man ens visste vad olja var”. Nu säger jag inte att det inte kunde ha kommit en orkan av Katrinas styrka utan klimatförändringar, endast att vi idag inte kan säga exakt hur klimatförändringarna kommer att påverka klimatet, endast att det sannolikt kommer att ändras till det extremare.

Bara några dagar efter Per T skrivit sin artikel publicerades en rapport som visade att antalet extrema orkaner nästan fördubblats sedan 70-talet. Jag tror säkert att Per T skulle anta en mer försiktig hållning i klimatfrågan om han satte sig in i problematiken.

Orsaken till att klimatförändringarna är ett så stort hot är att det endast i efterhand kan visas med statistik vad följderna blev, för att statistiken ska övertyga krävs långvariga och långtgående konsekvenser som tidigare ansågs osannolika. De som vägrar tro att människan kan påverka klimatet kommer alltid att kunna säga: ”det är naturligt med istider” och ”jorden har varit täckt av vatten en gång i tiden”. Problemet är att livet på jorden kommer att bli mycket svårare när förutsättningarna ändras, mycket av det vi idag bekymrar oss för kommer att vara trivialiteter, när förändringarna är uppenbara för alla så är det för sent att stoppa dem.

Klimatfrågan är inte en antikapitalistisk hämnd, det är en överlevnadsfråga för kommande generationer. Det är inte heller någon ny upptäckt, redan 1896 "varnade" den svenske vetenskapsmannen Svante Arrhenius för att mänsklig aktivitet kunde påverka atmosfärens "koldioxidtermostat”. Hans beräkningar ligger nära dagens.