2007-07-04

Är skatten på diesel högre än på bensin?


Lobbyarbetet (av främst BilSweden) för dieselbränslet har pågått en längre tid. Det är nästan konsekvent så att dieselns fördelar tas upp i samband med nyheter kring miljöbränslen och miljöbilar. Visst har dieselbilar vissa miljöfördelar jämfört med bensinbilar, men allt som oftast överdrivs dessa samtidigt som man låter bli att nämna nackdelarna.

Fördelar med modern dieselbil jämför med bensinbil:
  • Lägre utsläpp av koldioxid

  • Lägre utsläpp från kall motor

Nackdelar med modern dieselbil jämfört med bensinbil:

  • Högre utsläpp av kväveoxider
Jag tycker mig även märka ett utökat lobbyarbete för att sänka dieselskatten. Ofta uttrycker billobbyn sig på ett sätt som får konsumenterna att tro att skatten på diesel är högre än på bensin. Detta är inte sant! Det finns tre sorters skatt på fordonsbränsle, nämligen: energiskatt, koldioxidskatt och moms. Moms betalas även på energiskatten och koldioxidskatten vilket i praktiken innebär att den fasta skatten är (energiskatt+koldioxidskatt)*moms. Moms betalas även på den "rörliga" delen av bränslepriset. Jag har dock endast intresserat mig för de fasta miljörelaterade skatterna.

På dieselbränslet är den totala fasta skatten: 4,65 kr/liter (gäller från 1/1 2007)

På bensin är den totala fasta skatten: 6,325 kr/liter (gäller från 1/1 2007)

Det man egentligen syftar på när man skriver att skatten på diesel är högre än på bensin, är skatten på dieselfordon. Denna skatt är högre på gamla dieselbilar eftersom dessa har höga utsläpp av främst partiklar och kväveoxider, på nya dieselbilar med partikelfilter är dock fordonskatten nedsatt med 2000 kr per år i 3 år (totalt 6000 kr).

Fordonsskatten består av två delar:
  1. Ett grundbelopp på 360 kr/år

  2. Koldioxidkomponenten är 15 kr/gram koldioxidutsläpp över 100 gram/kilometer vid blandad körning. För dieseldrivna personbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,5. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel är komponenten 10 kr/gram.

Om man tittar på den bil som säljer bäst i Sverige Volvo V70 så blir fordonsskatten för:

  • bensinmodellen 2.4 170hk: 2160 kr/år Räknat utifrån: 360+(220-100)*15 = 2160

  • dieselmodellen 2.4D 163hk: 3407 kr/år Räknat utifrån (360+(179-100)*15)*3,5-2000 = 3407

Vad som händer med fordonsskatten för dieselbilen efter 3 år är osäkert men troligtvis så kommer man att ändra faktorn 3,5 utifrån dieselns svagaste punkt kväveoxiderna (utsläppen är ca 10 gånger högre jämfört med bensinen). Sedan några år tillbaka så har Toyota en dieselmotor (2,2 D-4D 180) som har ca hälften så höga kväveoxidutsläpp som andra dieselmotorer, men övriga biltillverkare avvaktar (och även Toyota har modeller med högre utsläpp) eftersom det inte finns något krav på lägre utsläpp (som vanligt måste det till lagstiftning eller ekonomiska styrmedel för att det ska hända något).

Om vi jämför skatten på de två bilarna under de tre första åren och antar att man kör 1500 mil/år så blir bränsle- och fordonsskatten:

Bensin: 2160 kr/år + 0,92 l/mil * 1500 mil/år * 6,6325 kr/l = 11313 kr/år

Diesel: 3407 kr/år + 0,68 l/mil * 1500 mil/år * 4,65 kr/l = 8150 kr/år

Dieselbilen är alltså skattegynnad med 3163 kr/år under de tre första åren.

Efter tre år blir skillnaden 1163 kr/år till dieselns fördel.

Nu är det dock så att dieselmotorn kostar mer i inköp än bensinmotorn. I fallet med Volvo V70 skiljer det 40.000 kr. Jag vet dock inte om dessa två modeller är direkt jämförbara eftersom dieselmotorn är starkare än bensinmotorn, Volvo V70 finns dock inte med en mindre dieselmotor. När det gäller andra bilmodeller skiljer det ofta mindre i inköpspris mellan bensin och diesel.

Det jag ville visa på är att skatten på moderna dieselbilar (med partikelfilter) inte är högre än på bensinbilar (trots att det finns de som vill få oss att tro det), det är faktiskt tvärt om!

Jag tycker att man borde ta med utsläppen av kväveoxider i beräkningen av fordonsskatten för dieselbilar eftersom dessa utsläpp är ett stort problem i alla våra storstäder (åtminstone i Stockholm, Göteborg och Malmö är man tvingde att snarast minska dessa utsläpp enligt de gränsvärden som gäller för EU). Med fler dieselbilar på vägarna så kommer detta att försvåras.

För övrigt så tycker jag inte att man ska nämna dieseln i samma sammanhang som de förnyelsebara bränslena eftersom dieseln är lika fossil som bensinen. Snåla bensinbilar är lika bra som snåla dieselbilar medan törstiga dieselbilar är lika dåliga som törstiga bensinbilar. Under år 2006 skillde det faktiskt endast 5% i koldioxidutsläpp från nya dieselbilar jämför med nya bensinbilar.