2015-04-15

Sammanfattning av år 2014


Till sist blev det tid för en sammanfattning av 2014. Klimatfrågan var lika aktuell som tidigare och i Malmö blev skyfallet den siste augusti en omskakande påminnelse om att det inte "bara" är fattiga människor som drabbas av klimatförändringen.


Det var ju valår och jag lämnade Stadsbyggnadsnämnden och styrelsen i bostadsrättsföreningen för att ta plats i Tekniska nämnden och styrelsen i kommunens fastighetsbolag MKB. Det känns fint att ha fått förtroendet att jobba vidare mot ett hållbart samhälle. Det återstår mycket arbete...


De fyra åren i Stadsbyggnadsnämnden har varit väldigt givande och jag tycker jag lyckats göra skillnad i flera viktiga frågor. Visst var det frustrerande emellanåt och visst togs det flera beslut som var i fel riktning (stoppade solceller på Köpenhamnsvägen, Södertorpsgårdens bygge i park istället för på parkering, Entrés flytt av livsmedelshandeln...). Men trotts detta är jag övertygad om att det blivit sämre om inte jag hade lagt min energi på att göra Malmö grönare.

Allra viktigast var nog arbetet med att sänka kravet på antalet nya bilparkeringar vid bostadsbyggande. Bilden är från Västra Hamnen i Malmö, vårt skyltfönster mot världen, men också med stora trista markparkeringar som i och för sig ska byggas bort med tiden.

 Det krävdes oväntat mycket jobb innan parkeringsnormen från 2010 verkligen började användas som det var tänkt. Det fanns motstånd från några tjänstemän, politisk ovilja, opposition som inte alls ville ha minskade p-krav, kryddat med en osäkerhet kring vad förändrat arbetssätt vid handläggandet av bilparkeringskraven skulle innebära för stadsbyggnadskontoret. När vi till sist väl lyckades tillämpa den nya normen på Stadsbyggnadskontoret så slapp t.ex. MKBs nya kollektivhus i Sofielund bekosta ett två plans p-däck och skolbarnen på Sofielundsskolan slapp där med bli granne med ett p-däck.


MKB fick även möjlighet att bygga Greenhouse Augustenborg (bilden) ett spjutspetsprojekt med tydlig hållbarhetsinriktning. De 46 lägenheterna behövde endast ordna 16 bilparkeringar, jag tyckte i och för sig att man gott kunde få slippa bilparkeringskravet helt. Parkeringarna blev i alla fall försedda med laddstolpe för att vara anpassade till fossilfri bilism. Det blir istället cykeln som blir prio 1 med säkra cykelparkeringar, en cykelverkstad och uthyrning av lådcykel. För de tillfällen då bilen behövs så ger en bilpool tillgång till bil utan att man behöver äga den.

Vi fick fram planerna för hållbart resande i Västra hamnen och Limhamns hamnområde. När det gäller utbyggnaden av Limhamn så saknades det en övergripande plan för trafiken trotts att planen var att skapa blandad stadsbebyggelse. Det blev stor skillnad på trafikfrågan i den första och sista planen som togs i området under mandatperioden.

En annan viktig fråga jag gjorde skillnad i var förskolornas och skolornas prioritering av utrymme för barnens utomhuslek och de anställdas önskan att kunna parkera på skoltomten. Trotts att det fanns tydliga riktlinjer för att barnen skulle prioriteras före bilparkering så planerades många nya förskolor med bilparkering även om den minsta rekommenderade lekytan inte kunde uppnås. Ett enträget arbete ändrade dock prioriteringen i flera ärenden till sist. Nu pågår ett arbete där det ska blir ännu tydligare att barnen verkligen SKA prioriteras före parkeringen.


2014 var också året då jag tog farväl av en älskad följeslagerska. Det var väldigt vemodigt!Även detta år gick jag emot normen när jag inte flög i år heller. Som privatperson så är det ju ofta konsumtionen av flygresorna som har störst klimatpåverkan. Visst är det strålande om man inte kör så mycket eller om man har skaffat en snålare bil, men en enda resa till Thailand eller USA motsvarar ett helt års bilkörning i klimatpåverkan, för varje flygpassagerare! För en familj på fyra blir det fyra års bilkörning på en enda resa. Nu är det mer än 10 år sedan jag flög senast, det känns bra!


Min mobil är nu inne på sitt elfte år och den fungerar fortfarande. Visst har det varit lockande att kvittera ut en gratis Iphone 5 på jobbet, men det är ju inget jag egentligen behöver för att kunna prata i telefon. Ska man leva som man lär så får den gamla tjäna lite till innan skrotningen.

På det stora hela så har livet varit gott 2014. Visserligen lite mer grått i skägget och förhoppningsvis lite klokare. Med en käresta som gillar grått och klokt så blir ju livet gott!.