2006-01-05

Högermyter kring energi och klimatpolitik

Myt 1: Priset på el eller fordonsbränsle påverkar inte konsumtionen.

Fakta: Det tar tid för konsumenterna att bryta med gamla vanor, men när den gamla oljepannan, bilen, huset eller glödlampan ska bytas kommer priset att påverka valet. Idag installeras det knappast några nya oljepannor, stadsjeepstrenden är bruten, miljöbilstrenden är skapad, nya villor är energieffektivare än gamla. Det tar tid men en trend har skapats och nya marknadssegment ger möjlighet till hållbar tillväxt för framåtskridande företag.

Myt 2: Bränsleförbrukningen har inte minskat trotts höjda bränslepriser.

Fakta: Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat från i snitt 197 g/km till 175 g/km bara under 2005. Det är den snabbaste minskningen i Europa. (BilSweden).

Myt 3: Etanolbilar bidrar till skövling av regnskogarna.

Fakta: Fordonsetanolen som används i Sverige kommer huvudsakligen från Brasilianska sockerrör, dessa odlas inte på regnskogsmark. I framtiden kommer vi förhoppningsvis att kunna utvinna svensk etanol från svensk cellulosa. Regnskogsskövlingen sker främst för att få timmer, göra pappersmassa och skapa mark för odling av soja och palmolja. Sojan används i Sverige främst till djurfoder så ät mindre kött och köp kravmärkt för att minska denna skövling. Palmoljan används till allt från tvål till margarin, men den skulle kunna användas för att tillverka biodiesel, den används dock inte till etanolframställning.

Myt 4: En flygskatt skulle inte minska utsläppen från flygtrafiken.

Fakta: Påståendet baserar sig på antagandet att lågprisflyget skulle ha samma turtäthet även om antalet resenärer minskade, endast beläggningen på planen skulle minska. Det strider dock helt mot lågprisflygets idé där man alltid flyller planen så mycket det går, om beläggningen inte är hög nog så ställs flygningen in. Alltså kommer lågprisflyget att ha färre avgångar men forsatt hög beläggning annars skulle de gå i konkurs.

Myt 5: Om vi tar hänsyn till miljö och klimat så kommer vi att förlora tillväxt.

Fakta: Förutsättningen för framtida tillväxt är ett samhälle som klarar omställningen till ekologisk industrialism. Marknaden för energieffektiv teknik är global, men förutsättningen för att svenska företag ska lyckas är en stark hemmamarknad. Om vi inte har gjort oss fria från oljeberoendet när oljan börjar sina så kommer det att skada ekonomin på samma sätt som oljekrisen på 70-talet med den skillnaden att oljan inte kommer att bli billigare igen.

Myt 6: Det spelar ingen roll vad lilla Sverige gör.

Fakta: Det är mycket enklare för politiker att ta tuffa men nödvändiga beslut om det finns ett exempel på att någon gjort samma sak någon annanstans. Ex: Vi hade troligtvis inte haft katalysatorer på våra bilar om inte Kalifornien hade infört det först (MRF motarbetade detta för de tyckte det var för dyrt för konsumenterna).
Det hade troligtvis inte införts biltullar i London om inte Singapore hade genomfört det först. Och utan biltullar i Oslo och London hade det troligtvis inte blivit några i Stockholm heller. Vem vet vilka städer som kommer att införa biltullar på grund av Stockholm...