2007-06-26

Jag har investerat i lidande


Jag har ovetandes varit delägare i världens största vapenindustrier, åtminstone en av de värsta oljebolagen och tillråga på allt i tobaksindustrin. Allt detta elände har jag bidragit till genom min tjänstepension som varit placerad i fonden "SPP Generation 70-tal".

Först måste jag berömma SPP för att de redovisar vilka aktier som ingår i fonden, enligt min erfarenhet så kan det vara svårt att få reda på mer än de 10 största aktierna. Hos SPP verkar dock allt redovisas.

I fonden ingår flera företag som jag verkligen inte vill ha att göra med som tex:

Exxon Mobile: Världens största oljebolag som aktivt jobbat för att hålla USA utanför klimatarbetet och gör sitt bästa för att öppna upp naturreservat i norra Alaska för oljeutvinning.
Boeing: Som tillverkar allahanda bombplan och missilier. Bland annat de missilier som kan skicka USAs kärnvapen till andra sidan jorden.

Altria: Som äger Philip Morris som är världens största tobaksbolag med märken som Marlboro.

British American Tobacco: Världens näst största tobaksbolag med bland annat det ironiska märket Lucky Strike.

Listan över företag som tjänar pengar på att skapa lidande kan göras säkert göras mycket längre.

Numera så har jag bytt till en etisk Sverige fond. Det känns jobbigt att jag missade att mina tjänstepensionspengar har jobbat för det värsta jag vet. Tidigare hade jag Skandia men de lämnade jag efter att deras giriga chefer kommit i rampljuset.

2007-06-25

BilSweden är i farten (igen)

På en halvsidesannons från BilSweden i Sydsvenskan så kunde man läsa följande:

"För ett par år sedan släppte svenska bilister ut mest fossil koldioxid inom EU. Så är det inte längre."

Vad hände? Började vi ta bussen och tåget istället för bilen? Nej vi kör allt mer bil. Det man syftar på är att enligt BilSwedens sätt att räkna så kunde teoretiskt sett nya svenska bilar släppa ut mindre koldioxid än de gamla snitten från 2004 för vissa EU-länder.

Lite längre ner kunde man läsa följande "lite" mer nyanserade:

"Redan 2006 passerade vi flera EU-länder när det gäller fossila koldioxidutsläpp från nya bilar. 2007 klättrar vi igen och 2008 kan vi gå upp i topp i miljörankingen. Men tyvärr får vi inte veta hur bra det går för Sverige. I den officiella statistiken blandar EU ihop fossila koldioxidutsläpp med utsläpp från biodrivmedel. Vi måste påverka EU så att Europa får en korrekt beräkningsmetod."

Det fanns även ett fint diagram som visar hur bra det går.Vad finns då att invända?

Jo, till att börja med så jämför man de svenska siffrorna från år 2005 - 2009 med de gamla EU-siffrorna från 2004! Visst kan man väl sia om framtiden och det är väldigt positivt att BilSweden vill verka för bilar med betydligt lägre klimatpåverkan. Men verkar det sannolikt att inget har hänt eller kommer att hända i övriga EU under tiden? 2004 års siffror, utan hänsyn till inblandning av biobränslen kan väl ändå inte användas i jämförselse med de svenska siffrorna?

Sedan räknar man som vanligt något märkligt. Enligt BilSweden så var utsläppen från det svenska nybilssnittet 2006 165 g/km . Enligt vägverket och naturvårdsverket var siffran 175 g/km (med hänsyn tagen till biobränslen). Nu har faktiskt BilSweden ansträngt sig denna gång och ger en hint om hur man har fått fram siffran.

Man antar att det bilar som kan köras på alternativa bränslen verkligen gör detta till 100%, vidare antar man att framställningen av biobränslena inte ger upphov till någon som helst klimatpåverkan. Och till sist så bortser man från att E85 är E75 under vintermånaderna.

Naturvårdsverket däremot tar beräkningarna på lite mera allvar och räknar på den faktiska försäljningen av biobränslen, vinterbränslet E75 och även den klimatpåverkan framställningen har.

I sak stödjer jag BilSweden när de vill ha en mer korrekt beräkning, jag dock mycket skeptisk till deras sätt att jämföra de svenska siffrorna med EU-siffrorna. Bilindustrins frivilliga mål för år 2008 var 140 g/km, dit är det långt kvar. EU har antagit nya tvingande krav på 130 g/km till 2012. Jag hoppas att det är minskande utsläpp och inte falsk mattematik som ska ta oss dit...

Bilsweden är i farten

BilSweden är tillbaka i gammal "god" form. När skrotningsfonden avskaffades och tömdes på en helg så kunde man läsa följande citat i Sydsvenskan:
"– Eftersom de gamla bilarna saknar katalysator vill vi ha bort dem. Var och en släpper ut lika mycket skadliga avgaser som hundra moderna bilar, säger Bertil Moldén. "

På BilSwedens hemsida så preciserar man lite mer ingående vad man menar (och ändrar betydelsen av gamla bilar med 10 till 20 år):
"En bil från 70-talet motsvarar 100 moderna bilar när det gäller hälsofarliga utsläpp.
För mer information kontakta VD Bertil Moldén, tfn 08 701 63 60."

Det låter ju fantastiskt, i Sverige finns det ca 4,5 miljoner bilar, 325.000 av dessa är äldre än 1989 (de flesta av dessa saknar katalysator). Förra året så såldes det 280.000 nya bilar. Om vi antar att Bertil Moldén har rätt så skulle dessa bilar ha samma hälsofarliga utsläpp som 2.800 gamla 70-tals Volvo 240 eller Saab 99. Verkar detta rimligt?

Jag försökte fråga Bertil Modén exakt vad han menar med "hälsofarliga utsläpp". Han svarar tyvärr inte på mail. Så jag får väl själv försöka räkna ut vad han menar.

Jag antar att han inte menar växthusgasen koldioxid eftersom den endast indirekt är hälsofarlig (om än då på ett dramatiskt sätt). Troligtvis så släpper medelbilen av årsmodel 2006 ut betydligt mer koldioxid än 70-talets medelbil. Detta trotts att en Volvo 240 eller Saab 99 drog ca 1 l/mil medan den nya bilen drar ca 0.75 l/mil, den nya bilen körs nämligen mycket längre sträckor än den gamla.

Det lär knappast vara partiklar man syftar på heller eftersom de nya bilarna skapar minst lika mycket vägpartiklar som de gamla och 70-talsdieslar knappt existerar.

Det kanske är något som katalysatorn renar då? Katalysatorn renar främst kväveoxider (NOx), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO). Reningen är ca 80% (effekten är något högre när bilen är ny och avtar sedan något). Det handlar dock knappast om en rening på 99% ens när bilen är sprillans ny.

Troligen så finns det någon obskyr "hälsofarlig" avgas som är 100 gånger högre hos vissa 70-talsbilar än hos vissa moderna bilar. BilSweden lär dock inte precisera vad man syftar på. Det är så mycket kraftfullare att tala om "hälsofarliga utsläpp" eller "skadliga avgaser" även om det råkar vara direkt vilseledande...

Visst är gamla rishögar en hälsofara. När jag cyklar efter en katalysatorlös bil och nästan storknar av avgaserna så undar jag hur man kunde acceptera att alla bilar stank på detta sätt för bara 20 år sedan. Om 20 år kommer man troligen att vara minst lika förfärad över dagens "rena" bilar. Det sorgerliga är att det finns så starka krafter som bromsar utvecklingen.