2007-10-28

De nya fordons och bränsleskatterna år 2008


Regeringen visar nu handlingskraft i klimatfrågan och justerar bränsle och fordonsskatterna för att minska trafikens skadliga påverkan. Eller hur är det men den saken egentligen? Jag har läst igenom lagtexten i budgetpropositionen och räknat på vad de egentliga kostnadseffekterna blir.

I korta drag händer följande, för en ”normal” privatbilist (1500 mil/år) så höjs skatten med några hundralappar per år medan skatten för den som tar bilen till jobbet (2000 mil/år) kommer att oförändrad eller sänkt skatt. Vad kontentan av detta blir är inte helt enkelt att sia om, men jag skulle inte tro att det leder till minskad biltrafik. Väger man in att kollektivtrafiken på flera ställen får höjt biljettpris så lär det troligen leda till en ökad biltrafik.

I budgeten för 2008 så höjer regeringen bensinskatten med 28,75 öre/liter och dieselskatten med 55 öre/liter. Samtidigt så ökar man reseavdragen med 50 öre per mil och sänker fordonskatten på dieselbilar. Sänkningen är 4,5% på gamla dieselbilar (som jag inte brytt mig om att räkna på) som har viktbaserad skatt, 5,7% för nya dieselbilar med koldioxidbaserad skatt (som har 6000kr i partikelfilterrabatt) och 10% för dieselbilar som säljs nästa år fast då får man ingen rabatt för partikelfilter längre.

Vad blir då genomslaget för en ny Volvo V70 som kör 1500 mil/år privat?

Bensindriven modell:
En skattehöjning med 393 kr/år

Dieseldriven modell (med partikelfilterrabatt):
En skattehöjning med 253 kr/år

Om man köper en ny dieseldriven V70 nästa år så får man inte någon partikelfilterrabatt men ”dieselfaktorn” minskar så i slutändan får man:
Betala 2021 kr/år mer (för de tre första åren) än om man hade köpt bilen före årsskiftet.

Samtidigt så höjs reseavdraget med 50 öre/mil vilket innebär att den som kör 1500 mil/år privat och 2000 mil/år till jobbet (motsvarar ca 5 mil enkel resa per arbetsdag) får följande effekter:

Bensindriven modell:
En fordons och bränsleskatte höjning med 393 kr/år minus ett ökat reseavdrag med 471 kr/år dvs en sänkning med 78 kr/år!

Dieseldriven modell:
En skattehöjning med 253 kr/år minus ett ökat reseavdrag med 252 kr/år dvs en höjning med 1 kr/år!

Skillnaden mellan bensin och diesel består. Dieselmodellen som sålts före årsskiftet och har tid kvar med partikelfilterrabatt betalar 3163 kr/år lägre bränsleskatter och fordonsskatter än bensinmodellen.

Om dieselmodellen redan haft partikelfilterrabatt i 3 år blir fördelen för dieselbilen nu 1307 kr/år.

Köper man en ny dieselbil efter årsskiftet så blir fördelen 1539 kr/år.

En intressant detalj är att bränsleskatten på en ”smutsigare” europadieseln inte verkar höjas, kanske är det så att man ser en kapacitetsbrist på den renare och dyrare dieseln som ett problem och öppnar för en övergång till europadieseln. Det vore ett steg tillbaka, när man ser på luftkvaliteten i städerna och övergödningen av haven.

En lite brasklapp är att jag inte är expert på läsning av budgetpropositioner, så läs gärna själva i detta dokument http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/98/75/e0955110.pdf jag kan ha missat något.


Mina beräkningarna är gjorda enligt följande:

Tidigare såg det ut så här:

Fordonsskatten bestod av två delar:
Ett grundbelopp på 360 kr/år
Koldioxidkomponenten är 15 kr/gram koldioxidutsläpp över 100 gram/kilometer vid blandad körning. För dieseldrivna personbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,5. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel är komponenten 10 kr/gram.
Om man tittar på den bil som säljer bäst i Sverige Volvo V70 så blir fordonsskatten för:
bensinmodellen 2.4 170hk: 2160 kr/år Räknat utifrån: 360+(220-100)*15 = 2160
dieselmodellen 2.4D 163hk: 3407 kr/år Räknat utifrån (360+(179-100)*15)*3,5-2000 = 3407
Inklusive bränselskatten blev det följande:
Bensin: 2160 kr/år + 0,92 l/mil * 1500 mil/år * 6,6325 kr/l = 11313 kr/år
Diesel: 3407 kr/år + 0,68 l/mil * 1500 mil/år * 4,65 kr/l = 8150 kr/år
Alltså en skillnad på 3163 kr till dieseln fördel

Om bilen sålts i år blir det enligt följande med den nya skatten:
Ett grundbelopp på 360 kr/år
Koldioxidkomponenten är 15 kr/gram koldioxidutsläpp över 100 gram/kilometer vid blandad körning. För dieseldrivna personbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,3. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel är komponenten 10 kr/gram.
För vår Volvo V70 så blir fordonsskatten för:
bensinmodellen 2.4 170hk: 2160 kr/år Räknat utifrån: 360+(220-100)*15 = 2160
dieselmodellen 2.4D 163hk: 3099 kr/år Räknat utifrån (360+(179-100)*15)*3,3-2000 = 3098,5

Inklusive bränselskatten blev det följande:
Bensin: 2160 kr/år + 0,92 l/mil * 1500 mil/år * 6,92 kr/l = 11710 kr/år
Diesel: 3099 kr/år + 0,68 l/mil * 1500 mil/år * 5,2 kr/l = 8403 kr/år
Alltså en skillnad på 3307 kr till dieseln fördel, det har alltså blivit ännu förmånligare att köra dieselbil. Om man redan har fått sina 6000 kr i partikelfilterrabatt så blir det 1307 kr till dieselns fördel.
Om man köper dieselbilen nästa år när partikelfilteravdraget har avskaffats då?
Fordonsskatten blir då:
dieselmodellen 2.4D 163hk: 4867 kr/år Räknat utifrån (360+(179-100)*15)*3,15= 4866,75
Inklusive bränsleskatt blir det alltså:
Diesel: 4867 kr/år + 0,68 l/mil * 1500 mil/år * 5,2 kr/l = 10171 kr/år
Fördelen för dieselbilen krymper alltså rejält till 1539 kr/år, men beskattningen är alltså fortfarande lägre på dieselbilen.

Fordonsskatten + bränsleskatten på en bensindriven Volvo V70 som körs 1500 mil/år har alltså ändrats från 11313 kr/år till 11710 kr/år, en höjning med 393 kr.
Om även räknar på en arbetspendning på 2000 mil /år så blir den ökade resekostnaden:
Bensin:
2000*0.92*0.2875=529kr/år
Med det höjda reseavdraget blir det en sänkt kostnad med 1000-529=471 kr/år
Totalt med både privat körning och arbetspendning så blir det 393-471=-78 kr/år
Diesel:
2000*0,55*0,68=748 kr/år
Samtidigt ger det ökade reseavdraget 1000 - 748= 252 kr/år
Totalt med både privat körning och arbetspendning så blir det 253-252= 1kr/år

Fordonsskatten + bränsleskatten på en dieseldriven Volvo V70 som körs 1500 mil/år och har köpts i år (och därmed omfattas av partikelfilterrabatten på 6000 kr) ändras från 8150 kr/år till 8403 kr/år, en höjning på 253 kr.


Fordonsskatten + bränsleskatten på en dieseldriven Volvo V70 som körs 1500 mil/år och köps nästa år från 8150 kr/år till 10171 kr/år, en höjning på 2021 kr/år (under 3 år) jämfört med om man köpt samma bil i år.