2012-06-03

Livet som en dans


Keep a fire burning in your eye
Pay attention to the open sky
You never know what will be coming down
I don't remember losing track of you
You were always dancing in and out of view
I must've thought you'd always be around
Always keeping things real by playing the clown
Now you're nowhere to be found

I don't know what happens when people die
Can't seem to grasp it as hard as I try
It's like a song playing right in my ear
That I can't sing
I can't help listening

I can't help feeling stupid standing 'round
Crying as they ease you down
Cause I know that you'd rather we were dancing
Dancing our sorrow away
Right on dancing
There's nothing you can do about it anyway

Just do the steps that you've been shown
By everyone you've ever known
Until the dance becomes your very own
No matter how close to yours another's steps have grown
In the end there is one dance you'll do alone

Keep a fire for the human race
And let your prayers go drifting into space
You never know what will be coming down

Perhaps a better world is drawing near
And just as easily, it could all disappear
Along with whatever meaning you might have found
Don't let the uncertainty turn you around
Go on and make a joyful sound

Into a dancer you have grown
From a seed somebody else has thrown
Go on ahead and throw some seeds of your own
And somewhere between the time you arrive and the time you go
May lie a reason you were alive but you'll never know

----------

Igår läste jag slut den fina boken "Tisdagarna med Morrie", idag blev jag introducerad för denna insiktsfulla sång av Jackson Browne.

2012-06-02

Parkeringsmöte


I onsdags var jag med och arrangerade ett seminarium om parkering i Malmö. Inbjudna var de stora fastighetsägarna, byggbolagen, Stadsbyggnadskontorets parkeringsexpert, Parkering Malmö, Sunfleet och några till.

Det blev en bra dialog, vi från Miljöpartiet förde fram möjligheterna till lägre parkeringsnorm i och med den nya policyn, byggbolagen/fastighetsägarna talade om vikten av flexibilitet och möjligheten att göra en bedömning från fall till fall.

Några saker jag tog med mig från anföranden och diskussionerna var:
  • Byggbolagen ville gärna att mer gatumark skulle kunna användas till korttidsparkering för att stödja service och handel.
  • Vikten av satsning på kollektivtrafiken för att klara arbetspendlingen.
  • Det är jättedyrt med parkering, man får inte igen investeringarna som görs på boendeparkering , de som inte har bil subventionerar de som har. Peab räknar med att deras garageplatser i källare kostar ca 350.000 kr styck att bygga. Efterfrågan på bostäder är större än efterfrågan på parkering.
  • Sunfleet berättade om hur väl bilpoolen fungerar i Västra Hamnen, eftersom där finns både företag och boende. Idag har de över 30 bilar i VH och det blir fler.
  • Det efterfrågades att mer allmän mark skulle kunna användas till cykelparkering.
  • Färre områden med gratis parkering på allmän mark och högre taxor efterfrågades.
  • Peab berättade att parkeringnormen i deras projekt vid Folketspark (Oket 22) hade fått en alldeles för hög parkeringsnorm, endast hälften av platserna var uthyrda.
  • Man ville gärna kunna ändra normen retroaktivt när man såg vilken efterfrågan som området fick. Jag berättade att denna möjlighet finns i normen, men att det pågår en diskussion om hur möjligheten ska tillämpas.
Flera lyfte problemet att ordna förskolor i staden, inte minst pga problemet att lösa biltrafiken från föräldrar och personal. Detta är en fråga som Miljöpartiet har jobbat ganska mycket med och där vi tycker att för mycket tomtmark/uteyta till barnen har använts till parkering. Både stadens förskoleprogram och PBL stödjer att mindre utrymme används till bilparkering.

Det blev en diskussion om handeln behöver tillgänglighet parkering i direkt anslutning, handeln kring gågatorna visar att viss handel mår bättre av slippa biltrafik. Kristianstad lyftes fram som ett exempel där handel mått bra mindre trafik (jag har dock läst att Kristianstad nu satsar på ett externt köpcenter och en central galleria, vilket lär vara dåligt för stadslivet.

Flera ville helst ta bort parkeringsnormen, men de poängterade att en maxnorm kunde vara lika skadlig som dagens miniminorm.


Jag tyckte att det var mycket glädjande att så många kom på seminariet (ca 20) och att det blev så bra diskussioner. Jag förstod också att marknaden inte är problemet när det gäller parkeringsfrågan, det är snarast de höga normerna som leder till subvention av bilparkering och snedvrider marknaden som skapar problemen. Fastighetsbranschen var tydlig med att de vill ha större inflytande över parkeringsinvesteringarna.

SinnesroGud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total
att den släcker min indignation
över det som är fel, vrångt och orätt.
Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder
och vreden slocknar i mitt bröst.

Låt mig aldrig misströsta
om möjligheten att nå en förändring
bara för att det som är fel är lag och normalt,
att det som är vrångt och orätt har historia.

Och låt mig aldrig tvivla på förståndet
bara för att jag är i minoritet.
Varje ny tanke startar alltid
hos en ensam.
-----
Jag tycker att denna bön är så bra! De tre sista styckena kompletterar det första på ett så klockrent sätt.
Jag har känt hur viktigt det är för mig att hämta kraft från djupa källor för att undvika att drabbas av cynismens apati. Det är oundvikligt att det uppstår misströstan och tvivel när motståndet/ointresset är kompakt, men det finns hopp även när det är tillsynes hopplöst, man får helt enkelt fokusera på det som ger värdighet för där öppnas de vidare perspektiven.