2006-10-26

Hur bra är svavelfri europadiesel?

Det pågår en kampanj för att Sverige ska likställa den svavelfria europadieseln (EN590) med den svenska miljöklass 1 (MK1) dieseln rent skattemässigt. Idag är skatten på europadieseln 56,7 öre högre per liter än på MK1 diesel. När Sverige införde denna skatteskillnad var alternativet en mer svavelhaltig europadiesel som fick miljöklass 3 (MK3). Ingen ny klassificering har gjort sedan dess, den "svavel fria" europa dieseln har samma beskattning som den gamla smutsigare europadieseln (vilket kan tyckas märkligt).

Det lobbygrupperna vill är att det ska vara samma skatt på den nya europadieseln som på den svenska MK1 dieseln. Argumenten för detta är att europadieseln för moderna fordon i stort sett är lika bra som MK1 dieseln och att tillverkningskapaciteten för MK1 dieseln är för liten för att klara den ökande efterfrågan på diesel i Sverige.

Argumenten mot är att dieselbilar som saknar partikelfilter (97% av alla dieselfordon enligt preem) får betydligt högre partikelutsläpp med den nya europadieseln. Dessutom stiger utsläppen av kväveoxider (NOX) med 5% (enligt preem) . Kväveoxiderna är det stora problemet med dieseln nu när partikelfilterna äntligen har blivit standard. Det är inte så att man inte kan göra något åt detta, Toyota har utvecklat en effektiv katalysator som finns på några av deras nya dieselmodeller. Problemet är att avgaskraven är för låga när det gäller kväveoxiderna, vilket är märkligt eftersom detta är ett stort och växande problem i stort sett alla europeiska städer.

Min misstanke är att det som vanligt handlar om pengar. Att det finns en renare diesel i Sverige än i övriga Europa är ett orosmoment för oljebolagen eftersom det skulle kunna komma krav på renare diesel även i övriga Europa, vilket skulle kosta stora summor (vilket i och för sig inte drabbar någon fattig). Bilindustrin lär inte heller ha något emot en slopande av MK1 dieseln eftersom det skulle kunna sänka dieselpriset och ge argument för att snarast skrota de "gamla" (sålda så sent som 2005) smutsiga dieselbilarna till förmån för de nya rena dieslarna. När det sedan blir krav på effektiva dieselkatalysatorer (för NOX utsläpp) så kan man köra samma argument ytterligare en gång.

Den europeiska bränsleindustrins samarbetsorganisation Concawe har tagit fram en rapport som visar att koldioxidutsläppen skulle öka vid en övergång till MK1 diesel i europa och att det skulle kosta stora summor att bygga om raffinaderierna. Detta bestrids dock av Preem som menar att koldioxidutsläppen totalt sett är lägre för MK1 dieseln.

Själv har jag svårt att avgöra vem som har rätt, men tycker att det är lite rörande med detta (nyvaknade?) intresse för koldioxidutsläppen. I bägge fallen finns det pengaintresse, Preem är den största tillverkaren av MK1 diesel och har nyligen byggt ut i Lysekil. Statoil lobbar för den europeiska dieseln men nämner inte ens problemet med de dieselfordon som inte har den allra senaste reningstekniken. De påstår rent av att miljöpåverkan skulle vara lägre med europadieseln än med MK1 dieseln (vilket framstår som "något" oseriöst).

Det bästa vore att se till att de förnyelsebara bränslena skattegynnas, detta innebär att skatten på bensin och diesel behöver hållas uppe, gärna med ökande skatt på de värsta bränslena. Att avveckla den svenska MK1 dieseln skulle vara ett steg tillbaka som skulle försämra miljön där den redan är för dålig. Att föra kampen mot klimatförändringarna genom att satsa på rent fossila bränslen verkar milt uttryckt ineffektivt. Fossil diesel tillhör INTE framtidens bränslen.

2006-10-14

Citat av migrationsminister Tobias Billström

När jag upptäckte bloggen www.politiskt.nu fick jag en påtaglig känsla av att politiker är vanliga människor. På bloggen skrev ett antal riksdagspolitiker sina kommentarer kring olika saker. Vissa av politikerna svarade även på kommentarer som andra gjort på deras inlägg. En mycket flitig skribent var Tobias Billström. Jag diskutterade flera av hans inlägg och fick feedback, detta ska han ha en eloge för!

Jag fick inblick i hur en toppolitiker inom moderaterna såg på världen och förundrades. Nu i efterhand när han till min förvåning har blivit minister i Reinfeldts regering så kan jag inte låta bli att återge några citat från Tobias inlägg.

Apropå flyktingar och asylpolitik i Sverige:
Av: Tobias Billström (m) den 13 november 2005
"Anledningen till att människor kommer som asylsökande till Sverige är i de flesta fall inte att de är förföljda i sina hemländer – utan att de är socioekonomiska flyktingar. "


Apropå den globala uppvärmningen och moderaten Osama Alis miljökunskaper:

Av: Tobias Billström (2005-10-30 15:15)
"Vad vi känner till är att jordens uppvärmning ökat marginellt sedan slutet av 1800-talet. Det finns inga säkra vetenskapliga belägg för att detta har med en växthuseffekt skapad av människan att göra - det vet både Osama och jag och alla som följer debatten. Klimatet ändrar sig, vare sig vi vill det eller ej.


Apropå att riksdagen röstat för ett rökförbud på krogen:

Av: Tobias Billström (2005-05-07 14:41)
"Jag tycker att rökförbud är ett utomordentligt ogenomtänkt förslag. Av flera anledningar, men främst därför att det inte är ett förbud som staten avser att upprätthålla."


Apropå att LO-toppar gått vid sidan av bostadskön:

Av: Tobias Billström (m) den 12 november 2004
"Det är märkligt att den socialdemokratiska rörelsen aldrig tycks lära sig: fusk är fusk, oavsett vad man väljer att kalla det."


Tyvärr så fick Tobias någon gång i våras andra saker än bloggande att göra och med hans uttåg avsomnade bloggen politiskt.nu i princip.

2006-10-01

Kan du njuta av värmen?


September är slut och svenskarna har på flera håll upplevt den varmaste september som någonsin registrerats. Visst är det skönt med ytterligare en sommarmånad men vi vet vartåt det barkar...

2005 var globat sett det varmaste året som uppmätts (globala mätningar med termometer finns sedan 1880). De senaste 15 åren har 9 av de 10 högsta globala temperaturerna registerats.

Sedan jag föddes för 35 år sedan (1971) så har 18 år haft högre global medeltemperatur än någon gång mellan 1880 och 1970 (90 år). Jag har levt 27 av de 35 varmaste åren. Min mamma som är född 1944 har fått uppleva 31 av de varmaste 35 åren.

Ändå är det fler svenskar som tar flyget till varmare klimat nu, än det var när jag var barn.

Om lösningen på den globala uppvärmningen heter tillväxt så kan denna tillväxt knappast vara av ekonomisk art utan den måste snarare vara av typen medvetenhet och solidaritet. De länder i världen som har högst BNP per capita brukar även ha den högsta energikonsumtionen och de högsta koldioxidutsläppen.