2014-01-19

Sammanfattning av år 2013

Så var det dags att sammanfatta ännu ett händelserikt år.Det har varit ett år med mycket politik i stadsbyggnadsnämnden. Parkeringsnormen från 2010 tillämpas i nästa samtliga ärenden, vilket inneburit att färre bilparkeringar byggs och att det blivit enklare att parkera cykeln i Malmö. Det är jag stolt över, motståndet har varit oväntat stort. Tiden är mogen för en ny och ännu bättre parkeringsnorm, där även lådcyklarna får utrymme. Annars har det återigen varit mycket diskussion om utrymmet till barnen i förskolorna och om nya villaområden på åkermarken. Jag har visat mitt intresse för att som representant för miljöpartiets väljare vara med och forma vår stad även nästa mandatperiod.


I bostadsrättsföreningen är projektet med miljöhuset som jag varit huvudansvarig för nästa i mål. Det har tagit mer än två år, men nu står huset där och är nästan helt klart.Min mobiltelefon är nu inne på sitt tionde år och efter att ha fått ett nytt batteri klarar den sig åter i stort sätt på en laddning i veckan.Medan flygtrafiken åter ökade under år 2013 (utrikestrafiken +2%) så stannade jag på marken och bidrog därmed inte så mycket till att mänskligheten troligtvis för första gången någonsin lever i en atmosfär med en koldioxidkoncentration på över 400 ppm. Tyvärr är det ont om tecken på att trenden ska vända i tid för att undvika en extrem situation i framtiden.Sist men inte minst så har jag haft tid för kärleken ihop med min sambo och till viss del därför skrivit mindre ofta på bloggen.