2010-11-30

Hur tänkte Alf?

EU-parlamentet röstade för en förlängning stödet till olönsamma kolgruvor. Stödet var tänkt att avvecklats år 2014 men EU-parlamentet röstade för att förlänga stödet till år 2018. Länder med olönsam kolbrytning som Tyskland, Polen, Spanien och Portugal stred hårt för att få ha kvar sina subventioner. Förhoppningen är att det ska rädda arbetstillfällen, men om pengarna satsades på förnyelsebar energi och energieffektivisering så skulle troligen fler jobb skapas. Det avgörande beslutet tas i ministerrådet den 10 december, men troligtvis blir det fortsatt stöd till kolkraften fram till år 2018.


Den konservativa gruppen (Moderaterna och Kristdemokraterna), den socialdemokratiska (Socialdemokraterna) och vänstergruppen (Vänsterpartiet) röstade för en förlängningen av subventionerna som år 2008 uppgick till ca 1,3 miljarder euro.

De gröna (Miljöpartiet) var den enda grupperingen där ingen röstade för en förlängning, även Liberalerna (Folkpartiet och Centern) röstade emot.

Bland de svenska parlamentarikerna var det endast Alf Svensson (Kd) som röstade för kolkraftssubventionerna.

Att Anders Wijkman tillhörde samma parti som Alf Svensson är inte lätt att förstå. Jag undrar om Alf har stöd av sina väljare i Sverige. Att han röstade för köttklistret tyckte jag var märkligt men detta med kolgruvorna var helt obegripligt för mig.

De länder där en majoritet av parlamentarikerna röstade emot en förlängning av stödet till år 2018 var:
Belgien
Danmark
Estland
Nederländerna
Sverige
Storbritannien

Jag skickade till mejl till Alf Svensson och undrade hur han tänkte, det ska bli spännande att se om jag får ett svar.

Länkar:
Riksdagens EU-nämnd om subventionen
Artikel i Svd

2010-11-07

Det nya miljöpartiet?

Vad har RFSU, BMW och Shell gemensamt? Jo, de bedriver lobbyarbete, det är inget konstigt med det. RFSU är bildat för att bedriva lobbyarbete inom sexuell hälsa och reproduktion, BMW och Shell är beroende av att politiker i allmänhet och miljöpolitiker i synnerhet inte bedriver en politik som leder till minskad biltrafik eller ändrad energianvändning.

Att moderaternas Sofia Arkelsten låtit sig bjudas och påverkas av dessa intressen är inget hon varken tycker är konstigt eller något hon har försökt mörka. Jag tycker inte man kan säga att hon låtit sig mutas (med viss liten tvekan om BMW:n) .

Det intressanta är att hon som miljötalesperson för Sveriges ledande regeringsparti har deltagit i ett ”Greenwashing” projekt anordnat av världens näst största oljebolag. Att hon sedan dessutom lyft fram just Shell som ett miljöföredöme bland annat i riksdagen får ju någon som är intresserad av miljöfrågor att höja på ögonbrynen.

Shell är ökänt för sin mycket smutsiga oljeutvinning i Nigeria och dessutom ett av flera oljebolag som satsar på utvinning av olja från den Kanadensiska tjärsanden vilket är den miljömässigt värsta formen av oljeutvinning. Shell marknadsförde sig massiv under en period som ett energibolag som storsatsade på det förnyelsebara, av denna satsning finns nu i stort sätt bara bioenergin kvar och man talar inte längre om ”förnyelsebar energi” utan istället om ”alternativ energi”. Se gärna denna The Guardian intervju med VD:n för Shell om just deras miljöarbete (ursäkta den förfärliga reklamen före intervjun).Sedan har vi BMW som lånade ut en vätgasdriven lyxbil till Sofia, det är oklart hur länge hon var tänkt att ha bilen men eftersom det var svårt att parkera den så nöjde hon sig med fyra dagar. Sofias syfte med lånet skulle vara att testa ny teknik, BMWs syfte var att få publicitet.

Bilen är en ganska märklig ”miljöbil”, den väger 2,5 ton, och har en V12 motor som kan köras både på vätgas och på bensin. När den körs på bensin drar den 1,4 liter milen (blandad körning) vilket ger ett koldioxidutsläpp på 332 g/km, på vätgas drar den 0.36 kg/mil, ur avgasröret kommer dock rent vatten.

Det stora problemet med vätgas (ur miljösynpunkt) är att det krävs en massa energi att framställa den, man kan inte borra ett hål i marken och få upp vätgas. Detta visste ju så klart BMW, men vätgas framfördes under flera år som bilindustrins stora framtidslösning som i ett slag skulle lösa avgasproblemet och göra bilismen miljövänlig. De som förstod sig på energifrågan sa att det inte var en framkomlig väg, men det var en tillräckligt säljande tanke med rent vatten ur avgasröret att bilindustrin med framgång kunde påstå att bilismen inte blir ett problem i framtiden och i väntan på det stora genombrottet så skulle man lämna biltillverkarna ifred. År 2009 lade dock BMW ner sin utveckling av vätgasbilar och konstaterade att det inte är ett framtidsalternativ.

Varför har jag då skrivit detta? Jo, jag vill visa hur oljeindustrin och bilindustrin arbetar och visa på att det parti som numera kallar sig ”det nya miljöpartiet” är lika mycket en pr-produkt som det miljövänliga oljebolaget eller den miljövänliga lyxbilen. Moderaterna har varit det parti som är sämst på miljöfrågor och det är de fortfarande. Det kommer aldrig vara ett oljebolag eller en biltillverkare som driver fram en hållbar utveckling, det måste ske den politiska vägen, den som tror något annat kan inte sin historia.