2005-07-21

Vindkraftsmotståndet i skåne

Minst tre skånska kommuner (Vellinge, Lomma och Kävlinge) har en vindkraftspolicy som säger att inga nya vindkraftsverk ska få byggas.

Vellinge som är skånes blåaste kommun är ledande i vindkraftsmotståndet. I Sydsvenskan kunde man läsa följande om motiven bakom motståndet:

Kommunalrådet Göran Holm (m) och byggnadsnämndens ordförande Nils-Ola Roth (m) har motiverat inställningen med att vindkraftverk är fula, förstör vacker utsikt, inte ens klarar att producera den energi som krävs för att tillverka dem och måste subventioneras med skattepengar för att bli lönsamma. länk

Att de inte skulle tjäna igen sin energi är numera en skröna, på 60-talet kunde det vara så.

Mot slutet av 1800-talet fanns det ca:1400 väderkvarnar i skåne, idag finns det 117 kvar och dessa är kulturminnen och en viktig del av landskapet. Jag tror inte att många tycker att de är fula. Vid årsskiftet 2003/2004 fanns det 165 st vindkrafkverk i skåne.

Riktigt märkligt blir det när Göran Holm (m) driver process mot ett vindkraftsbygge utanför Malmö på Lillgrund, med motiveringen att det skymmer Vellingebornas utsikt mot Öresundsbron (vilket inte stämmer om det inte är tunneldelen han syftar på).

Jag tror att denna avsky mot vindkraftverk beror på att de uppfattas som en kritik av den livsstil som Göran företräder.

Det är tur för honom att han inte bor i Malmö, då hade han tvingats se Barsebäcks kärnkraftsverk i norr, de danska kolkraftverken plus några vindkraftverk i nordväst och Öresundsbron i sydväst, fast bron verkar inte störa denne känslige man.

2005-07-15

Vädret, bibeln och Bush.

Vädret, bibeln och Bush, hur hänger dessa ihop?

Bush tycker inte att den globala uppvärmningen är angelägen, det är mer angeläget att stärka USAs ekonomi och allt som kan hota tillväxten måste motarbetas.

Med tanke på mängden oroade forskare och de allt tydligare tecknen på en hastig temperaturhöjning, de drastiska konsekvenserna av temperaturhöjningarna och den ökade användningen av fossila bränslen i världen framstår Bush som extremt kortsynt och trögtänkt.

Det är här bibeln kommer in i bilden. Bush tillhör de evangikala kristna som läser bibeln bokstavligt. I bibeln är det gud som bestämmer över vädrets makter, det ligger nära till hands att tro att Bush helt enkelt tror att gud styr vädret oberoende av växthusgaserna. Gud gav honom presidentposten för att han var mest lämplig så vad kan bli fel?

Bush är långt ifrån ensam, minst en av ledarskribenterna på SvD länk delar Bushs syn på klimatet.