2016-03-15

Sammanfattning av år 2015Ytterligare ett händelserikt år är till ända, det varmaste som hittills uppmätts. 2014 års rekord höll bara ett år. Det finns fortfarande folk som inte tror att människan påverkar klimatet och ännu fler som inte tycker att de behöver bry sig.Mycket jobb återstår för att närma sig en hållbar utveckling. Nu jobbar jag i både MKBs styrelse och i Tekniska nämnden. Det ska bara vara en tidsfråga innan MKB tar ut en större del av parkeringskostnaderna direkt av bilisten istället för på hyran. Det är redan idag svårt att hyra ut garageplatserna i nya hyreshus så det finns all anledning att bygga färre garage och sänka dessa byggkostnader. MKB har kommit igång med byggandet, nu gäller det bara att se till att det inte är de gröna gårdarna som förtätas bort. Det gäller också att vara vaksam så att vi minskar segregeringen istället för att ytterligare förstärka den, det är en stor utmaning när mycket ska byggas snabbt. Om vi lyckas så tar vi flera små steg mot ett Malmö där det är bättre att leva.

Och visst ska gatukontoret bygga fler cykelbanor, vi behöver plats till cykeln och bilisterna uppför sig ofta bättre om de inte har så breda gator. Detta är ju enkelt. Och inte ska vi subventionera villabebyggelse samtidigt som vi behöver pengarna till bostäder inne i staden och dessutom ska bevara Sveriges bördigaste åkermark. Enkelt att förstå, men något som man ständigt behöver påminna politiker och tjänstemän om.


Även detta år gick jag emot den starka resetrenden när jag inte flög i år heller. Även de som borde veta bättre far och flyger kors och tvärs. Jag lyckades i alla fall stoppa en resa med Tekniska nämnden som skulle skicka politiker till Dubai för att studera Internet och miljöarbete!!! Det var en och annan som blev väldigt besviken... men jag misslyckades stoppa resan till Kalifornien för att skicka politiker att studera musikfestivalen Coachella för få inspiration till Malmöfestivalen. Det är beklämmande hur lättvindigt man motiverar långväga resor när man själv får åka med och slipper betala. Jag förstår inte hur resandet lyckats bli nära nog meningen med livet för så många. Men å andra sidan förstår jag inte heller hur unket tankegods från 30-talet blivit så gångbart igen. Det är märkligt och mycket skrämmande.

Men som tur är så har jag ändå ett härligt liv. 2015 har varit ett riktigt bra år!