2015-08-24

Fossilfri på PPM?

Jag har sett över mina PPM-fonder och upptäckte att det har skett en del sedan sist. För några år sedan fanns det visserligen etiska fonder och visst kändes det bra att inte investera i kärnvapen, klusterbomber, cigaretter och porrfilmer. Men om man ville spara i breda aktiefonder så gick det inte att säkert undvika investeringar i brunkolsdagbrott, djuphavsolja (typ BPs Deepwater horizon) eller oljeutvinning i Arktis (typ Shells verksamhet).  

Men nu när jag gick igenom vilka fonder som tillkommit eller fått bättre hållbarhetskriterier så gick det faktisk att i stort sätt välja bort kol och olja efter lite utforskningar.

Jag hittade dessa fonder som har riktlinjer att undvika fossilbränslen och som dessutom verkar göra det i praktiken:

GodFond Sverige & Världen (SPP)

Fonden investerar bredd men väljer bort kol, olja, gas vapen, alkohol, spel tobak och pornografi.

Handelsbanken Hållbar Energi

Fonden investerat i förnyelsebar energi och energieffektivisering. Tyvärr finns det inget undantag för investeringar i palmolja och oftast innebär skövling av regnskog.

DNB Global Hållbar

Fonden investerar brett och inte i kol, olja eller tjänsteföretagen i fossilbranchen.

Lärarfond 21-44 år (DNB)

Fonden investerar 50% i Sverige och 50% övriga världen. Den väljer bort kol, olja och tjänsteföretagen i fossilbranchen.

Det är lite lurigt att läsa sig till vilka fonder som verkligen är hållbara eftersom fondbolagen ofta skriver väldigt fint om miljöhänsyn när de beskriver fonderna och deras kriterier ofta nämns klimathänsyn, men när man granskar deras årsrapporter så ser man att de har investerar i oljebolag som Exxon, Shell och BP som definitivt inte jobbar för att motverka klimatförändringen utan tvärt om lobbar hårt för att inte begränsa utsläppen.

Bästa sättet att hålla koll på fonderna är att läsa årsrapporten för där brukar innehavet vid årsskiftet anges. Ett kryphål är att fonderna ibland tillåts investera i bolag som har upp till 5% av sina investeringar i fossilbränslen. Jag antar att det då oftast handlar om investeringar i bolag eller fonder som i sin tur investerat i fossila bränslen.

Exempel på fonder som jag upptäckte inte är så hållbara men som ger intryck av att vara det i marknadsföringen är:

AMF Aktiefond Världen  som investerar i oljebolag som Shell och Total och även servicebolag till oljebolagen som Schlumberger som är världens största i sin bransch. Länk till årsrapporten 2014.

Folksams Globala Aktiefond som investerar i oljebolag som Cenovus Energi som utvinner oljesand i Kanada vilket är den smutsigaste formen av oljeutvinning. Man har även investerat i Halliburton som är ett av världens största servicebolag inom oljeindustrin. Länk till årsrapport 2014. 

KPA Etisk Aktiefond som investerar i bolag som BP, Chevron och Shell men även TransCanada som vill bygga den kontroversiella oljeledningen Keystone XL från de kanadensiska oljesandsfälten till de oljeraffinaderierna vid mexikanska golfen. Länk till årsrapporten 2014.  

Öhman Etisk Index USA som investerar i oljebolag som Exxon Mobile och servicebolag i oljebanchen som Halliburton och Schlumberger. Länk till årsrapporten 2014.