2005-09-17

Sydsvenskan och klimatet

Per T Ohlsson skrev i sin ledare den 10 september ”Det finns inget samband mellan förödelsen i Katrinas spår och mänskligt orsakade klimatförändringar” som argument för detta påstående anförde han ”Södra USA hemsöktes av dödsbringande oväder långt innan någon hade hört talas om växthuseffekten”. I mina öron är det som att säga att ”kriget i Irak har inget med olja att göra” med argumentet att ”det har krigats på Irakisk mark i årtusenden innan man ens visste vad olja var”. Nu säger jag inte att det inte kunde ha kommit en orkan av Katrinas styrka utan klimatförändringar, endast att vi idag inte kan säga exakt hur klimatförändringarna kommer att påverka klimatet, endast att det sannolikt kommer att ändras till det extremare.

Bara några dagar efter Per T skrivit sin artikel publicerades en rapport som visade att antalet extrema orkaner nästan fördubblats sedan 70-talet. Jag tror säkert att Per T skulle anta en mer försiktig hållning i klimatfrågan om han satte sig in i problematiken.

Orsaken till att klimatförändringarna är ett så stort hot är att det endast i efterhand kan visas med statistik vad följderna blev, för att statistiken ska övertyga krävs långvariga och långtgående konsekvenser som tidigare ansågs osannolika. De som vägrar tro att människan kan påverka klimatet kommer alltid att kunna säga: ”det är naturligt med istider” och ”jorden har varit täckt av vatten en gång i tiden”. Problemet är att livet på jorden kommer att bli mycket svårare när förutsättningarna ändras, mycket av det vi idag bekymrar oss för kommer att vara trivialiteter, när förändringarna är uppenbara för alla så är det för sent att stoppa dem.

Klimatfrågan är inte en antikapitalistisk hämnd, det är en överlevnadsfråga för kommande generationer. Det är inte heller någon ny upptäckt, redan 1896 "varnade" den svenske vetenskapsmannen Svante Arrhenius för att mänsklig aktivitet kunde påverka atmosfärens "koldioxidtermostat”. Hans beräkningar ligger nära dagens.

2005-07-21

Vindkraftsmotståndet i skåne

Minst tre skånska kommuner (Vellinge, Lomma och Kävlinge) har en vindkraftspolicy som säger att inga nya vindkraftsverk ska få byggas.

Vellinge som är skånes blåaste kommun är ledande i vindkraftsmotståndet. I Sydsvenskan kunde man läsa följande om motiven bakom motståndet:

Kommunalrådet Göran Holm (m) och byggnadsnämndens ordförande Nils-Ola Roth (m) har motiverat inställningen med att vindkraftverk är fula, förstör vacker utsikt, inte ens klarar att producera den energi som krävs för att tillverka dem och måste subventioneras med skattepengar för att bli lönsamma. länk

Att de inte skulle tjäna igen sin energi är numera en skröna, på 60-talet kunde det vara så.

Mot slutet av 1800-talet fanns det ca:1400 väderkvarnar i skåne, idag finns det 117 kvar och dessa är kulturminnen och en viktig del av landskapet. Jag tror inte att många tycker att de är fula. Vid årsskiftet 2003/2004 fanns det 165 st vindkrafkverk i skåne.

Riktigt märkligt blir det när Göran Holm (m) driver process mot ett vindkraftsbygge utanför Malmö på Lillgrund, med motiveringen att det skymmer Vellingebornas utsikt mot Öresundsbron (vilket inte stämmer om det inte är tunneldelen han syftar på).

Jag tror att denna avsky mot vindkraftverk beror på att de uppfattas som en kritik av den livsstil som Göran företräder.

Det är tur för honom att han inte bor i Malmö, då hade han tvingats se Barsebäcks kärnkraftsverk i norr, de danska kolkraftverken plus några vindkraftverk i nordväst och Öresundsbron i sydväst, fast bron verkar inte störa denne känslige man.

2005-07-15

Vädret, bibeln och Bush.

Vädret, bibeln och Bush, hur hänger dessa ihop?

Bush tycker inte att den globala uppvärmningen är angelägen, det är mer angeläget att stärka USAs ekonomi och allt som kan hota tillväxten måste motarbetas.

Med tanke på mängden oroade forskare och de allt tydligare tecknen på en hastig temperaturhöjning, de drastiska konsekvenserna av temperaturhöjningarna och den ökade användningen av fossila bränslen i världen framstår Bush som extremt kortsynt och trögtänkt.

Det är här bibeln kommer in i bilden. Bush tillhör de evangikala kristna som läser bibeln bokstavligt. I bibeln är det gud som bestämmer över vädrets makter, det ligger nära till hands att tro att Bush helt enkelt tror att gud styr vädret oberoende av växthusgaserna. Gud gav honom presidentposten för att han var mest lämplig så vad kan bli fel?

Bush är långt ifrån ensam, minst en av ledarskribenterna på SvD länk delar Bushs syn på klimatet.