2006-06-12

Varför diesel?

Varje gång någon representant från motorbranschen uttalar sig om miljöbilar så pointerar de också att satsning på dieselbilar är bra för miljön. Det man syftar på är att koldioxidutsläppen från en dieselbil är ca 20% lägre än utsläppen från motsvarande bensinbil.

Det där med motsvarande bensinbil är intressant eftersom dieselmotorer ofta kombineras med automatlåda som höjer förbrukningen med upptill 24%. I dessa fall så kan koldioxidutsläppsminskningen faktiskt bli en ökning...

Något som man aldrig nämner i dessa sammanhang är utsläppen av kväveoxid som är flera hundra procent högre hos dieselbilarna. Kväveoxid är direkt skadligt för lungorna och bidra vid soligt väder till bildande av marknära ozon. Dessutom bidrar kväveoxiden till övergödning. I de största svenska städerna överskrids gränsvärdena av kväveoxid på ett flertal ställen och åtgärder krävs. Fler dieselbilar i städerna förvärrar situationen.

Det talas mycket om partikelfilter på dieselbilar vilket är en stor förbättring eftersom dieselpartiklarna är cancerframkallande och tränger djupt ner i lungorna. Bilbranscher har vad jag vet inte visat någon statistik på hur stor del av dieselbilarna som har partikelfilter, det lär dock vara en mindre del eftersom de flesta biltillverkare väntade in i det sista med att montera filter på sina modeller, det är tydligt att enda vägen att få renare bilar är lagstiftning. När bilindustrin påstår att ny teknik automatiskt löser problemen så saknar de trovärdighet.

Ibland dyker det upp uppgifter från företrädare för bilindustrin (t.ex. BilSweden, MRF) och billobbyister typ Motormännen att de verkliga miljöbovarna är de ca 300.000 inregistrerade gamla bilar saknar katalysator, de påstås stå för hälften av alla ”utsläpp” från bilismen fast de utgör under 7% av bilarna (totalt finns ca 4.1 miljoner bilar) och dessutom körs mindre än nyare bilar, enligt Motormännen utgör de endast 2% av trafiken. Jag har aldrig läst vad de räknar som utsläpp, men det lär inte vara koldioxid (katalysatorn gör ingen skillnad), det lär inte heller vara avgaspartiklar, däckpartiklar eller vägpartiklar eftersom dessa inte direkt kan jämföras med andra utsläpp. Räknat över en katalysatorbils livslängd så minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), flyktiga kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) med ca 80% (Naturvårsverket). Om man räknar de tre utsläpp som katalysatorn fungerar på så blir utsläppsandelen 2%/(2% + 98% * 20%) = 9%. Ganska lång ifrån 50%, men som vanligt så redovisar billobbyn inte hur man räknat (antagligen eftersom siffrorna är inaktuella). Sedan kan man undra hur länge dessa bilar kommer att fortsätta rulla på vägarna eftersom det nyregisteras ca 300.000 bilar varje år medan ca 250.000 avregistreras. Man kan även undra hur många av de katalysatorlösa bilarna som är veteran och hobbybilar.

Något som jag ofta ser är taxibilar med dieselmotorer (av nyare modell) som följs att ett svart moln vid gaspådrag. Jag vet inte om det beror på dåligt underhåll, dåligt bränsle (illegalt importerat) eller att avgasreningen sätts ur spel vid stora gaspådrag. "Chipstrimmning" lär också kunna försämra avgasreningen. Jag har dock inte läst något om orsakerna, det torde dock vara hälsofara eftersom dessa bilar körs i städer där luften redan är dålig.

Till slut så är dieselbränslet lika fossilt som bensin och kommer från samma sinande oljefält, det kan knappast vara ett framtidsbränsle och borde inte nämnas i samma sammanhang som förnyelsebara bränseln som biogas och etanol.