2012-01-28

Sammanfattning av år 2011


Så var det åter dags att summera ett händelserikt år.


Året inleddes med att vi upptäckte att Shiela hade fått flera juvertumörer, efter en operation som var ganska besvärlig så kunde vi snart konstatera att det blivit ännu fler tumörer och vi insåg att detta kunde bli sista året med Shiela. Men sedan dess så har tumörerna hållit sig lugna och vi har kunnat njuta av både vår, sommar, höst och lite vinter. Jag hoppas att vi har flera år kvar ihop.


2011 har varit mitt mest aktiva politiska år så här långt. Efter ett år i Malmös Stadsbyggnadsnämnd kan jag konstatera att det ibland är långt mellan mål, policy och faktiska beslut. Det kan vara ett styvt jobb att argumentera för sådant som redan finns svart på vitt.

Det har handlat mycket om parkeringsnorm, förskolor och villaområden på åkermark. Tyvärr visade det sig ganska snart att många tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret helt enkelt missat vi fått en ny parkeringsnorm så de jobbade helt enkelt vidare enligt den gamla normen. Efter en oväntat segdragen process så hoppas jag att vi snart ska ha fått alla att både förstå och tillämpa den nya normen. Det är inte utan en viss frustration som jag fått lära mig att många har väldigt svårt att släppa 50-talets syn på bilen. Att få den äldre mannen från villaområdet att se staden utifrån perspektivet hos den yngre kvinnan i hyreshuset är nog nästan lika svårt som att få kamelen genom nålsögat.


Andligt så har året varit utvecklande. Jag var på en helgretreat på Killans bönegård och fördjupade mig i Enneagrammet som jag har haft stor glädje av. Några gånger i månaden har jag träffat vännerna som jag gick Alpha-kurs med och fördjupat mig i existensens mysterium. Söndagarna i Immanuelkyrkan har varit en kraftkälla och tidskriften Nod en inspirerande upptäckt.

Nu några saker jag är lite extra nöjd med under året:


Jag lyckades helt undvika att flyga även i år. Det var mot allmänna trenden för året där utlandsflyget ökade ännu en gång, nu med hela 9%.


Jag är nu inne på mitt åttonde år med samma mobiltelefon.


Shiela och jag skänkte pant för 244 kr till Kooperation utan gränser och Vi skogen. Vi samlade färre burkar än förra året, men panten är nu 1 kr per burk så summan blev högre. Sedan har jag även fortsatt att skänka större delen av mina mötesarvoden för att stödja progressiva organisationer som Naturskyddsföreningen och Amnesty. 

Kärnkraften den 28 Januari 2012

I november förra året så visade jag hur många av Sveriges kärnreaktorer som var i drift inför vintern och när alla reaktorerna var tänkta att vara igång. Då var fyra reaktorer ur drift och en under uppstart, medan fem var i full drift. Enligt planerna så förväntades tre av de stillastående reaktorer att var igång före jul och en reaktor hade precis stängts av och prognos saknades.

Så hur ser det ut så här två månader senare? Jo, sex är i full drift, en har reducerad effekt och tre är ur drift.

På Oskarshamn så är det nu endast en reaktor igång.

O1: Gick inte att starta. Den senaste planen är start den 1:e februari.

O2: Är i full drift.

O3: Sveriges största reaktor togs ur drift i tisdags och beräknas vara igång den 31:e januari efter reparation av fyra inre ventiler.


På Ringhals har planeringen fungerat något bättre.

R1: Har problem med ventilerna och körs på nedsatt effekt fram till avstängning den 3 februari sedan beräkas det ta 14 dagar att lösa problemen. 

R2: En bortglömd dammsugare började brinna i maj förra året och man väntar fortfarande på uppstart efter saneringen. Den 2:e februari är det senaste datumet för produktionsstart.

R3 och R4 är i full drift.


Forsmark har kunnat hålla alla reaktorer igång sedan november och får väl tituleras som Sveriges för närvarande driftsäkraste kärnkraftverk. Det är skillnad mot juni 2006 då flera av säkerhetssystem slogs ut vid Sveriges hittills allvarligaste kärnkraftsincident.

Förespråkare av kärnkraften brukar hävda att sol och vind är opålitliga, medan kärnkraften är att lita på eftersom den är oberoende av vädret. Det stämmer ju till hälften, sol och vind växlar, men som man kan se av driftinformationen så växlar även kärnkraften. Planen var att alla kärnreaktorer skulle vara igång i vinter, men med facit i hand är det bara att konstatera att planerna inte höll denna vintern heller.

Nu vill jag ju gärna vara tydlig med att det är mycket bättre att sätta säkerheten först och låta reaktorerna vara ur drift när de krånglar än att chansa på att det går bra även om några ventiler kärvar här och där.