2005-07-15

Vädret, bibeln och Bush.

Vädret, bibeln och Bush, hur hänger dessa ihop?

Bush tycker inte att den globala uppvärmningen är angelägen, det är mer angeläget att stärka USAs ekonomi och allt som kan hota tillväxten måste motarbetas.

Med tanke på mängden oroade forskare och de allt tydligare tecknen på en hastig temperaturhöjning, de drastiska konsekvenserna av temperaturhöjningarna och den ökade användningen av fossila bränslen i världen framstår Bush som extremt kortsynt och trögtänkt.

Det är här bibeln kommer in i bilden. Bush tillhör de evangikala kristna som läser bibeln bokstavligt. I bibeln är det gud som bestämmer över vädrets makter, det ligger nära till hands att tro att Bush helt enkelt tror att gud styr vädret oberoende av växthusgaserna. Gud gav honom presidentposten för att han var mest lämplig så vad kan bli fel?

Bush är långt ifrån ensam, minst en av ledarskribenterna på SvD länk delar Bushs syn på klimatet.

Inga kommentarer: