2007-07-04

Är skatten på diesel högre än på bensin?


Lobbyarbetet (av främst BilSweden) för dieselbränslet har pågått en längre tid. Det är nästan konsekvent så att dieselns fördelar tas upp i samband med nyheter kring miljöbränslen och miljöbilar. Visst har dieselbilar vissa miljöfördelar jämfört med bensinbilar, men allt som oftast överdrivs dessa samtidigt som man låter bli att nämna nackdelarna.

Fördelar med modern dieselbil jämför med bensinbil:
  • Lägre utsläpp av koldioxid

  • Lägre utsläpp från kall motor

Nackdelar med modern dieselbil jämfört med bensinbil:

  • Högre utsläpp av kväveoxider
Jag tycker mig även märka ett utökat lobbyarbete för att sänka dieselskatten. Ofta uttrycker billobbyn sig på ett sätt som får konsumenterna att tro att skatten på diesel är högre än på bensin. Detta är inte sant! Det finns tre sorters skatt på fordonsbränsle, nämligen: energiskatt, koldioxidskatt och moms. Moms betalas även på energiskatten och koldioxidskatten vilket i praktiken innebär att den fasta skatten är (energiskatt+koldioxidskatt)*moms. Moms betalas även på den "rörliga" delen av bränslepriset. Jag har dock endast intresserat mig för de fasta miljörelaterade skatterna.

På dieselbränslet är den totala fasta skatten: 4,65 kr/liter (gäller från 1/1 2007)

På bensin är den totala fasta skatten: 6,325 kr/liter (gäller från 1/1 2007)

Det man egentligen syftar på när man skriver att skatten på diesel är högre än på bensin, är skatten på dieselfordon. Denna skatt är högre på gamla dieselbilar eftersom dessa har höga utsläpp av främst partiklar och kväveoxider, på nya dieselbilar med partikelfilter är dock fordonskatten nedsatt med 2000 kr per år i 3 år (totalt 6000 kr).

Fordonsskatten består av två delar:
  1. Ett grundbelopp på 360 kr/år

  2. Koldioxidkomponenten är 15 kr/gram koldioxidutsläpp över 100 gram/kilometer vid blandad körning. För dieseldrivna personbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,5. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel är komponenten 10 kr/gram.

Om man tittar på den bil som säljer bäst i Sverige Volvo V70 så blir fordonsskatten för:

  • bensinmodellen 2.4 170hk: 2160 kr/år Räknat utifrån: 360+(220-100)*15 = 2160

  • dieselmodellen 2.4D 163hk: 3407 kr/år Räknat utifrån (360+(179-100)*15)*3,5-2000 = 3407

Vad som händer med fordonsskatten för dieselbilen efter 3 år är osäkert men troligtvis så kommer man att ändra faktorn 3,5 utifrån dieselns svagaste punkt kväveoxiderna (utsläppen är ca 10 gånger högre jämfört med bensinen). Sedan några år tillbaka så har Toyota en dieselmotor (2,2 D-4D 180) som har ca hälften så höga kväveoxidutsläpp som andra dieselmotorer, men övriga biltillverkare avvaktar (och även Toyota har modeller med högre utsläpp) eftersom det inte finns något krav på lägre utsläpp (som vanligt måste det till lagstiftning eller ekonomiska styrmedel för att det ska hända något).

Om vi jämför skatten på de två bilarna under de tre första åren och antar att man kör 1500 mil/år så blir bränsle- och fordonsskatten:

Bensin: 2160 kr/år + 0,92 l/mil * 1500 mil/år * 6,6325 kr/l = 11313 kr/år

Diesel: 3407 kr/år + 0,68 l/mil * 1500 mil/år * 4,65 kr/l = 8150 kr/år

Dieselbilen är alltså skattegynnad med 3163 kr/år under de tre första åren.

Efter tre år blir skillnaden 1163 kr/år till dieselns fördel.

Nu är det dock så att dieselmotorn kostar mer i inköp än bensinmotorn. I fallet med Volvo V70 skiljer det 40.000 kr. Jag vet dock inte om dessa två modeller är direkt jämförbara eftersom dieselmotorn är starkare än bensinmotorn, Volvo V70 finns dock inte med en mindre dieselmotor. När det gäller andra bilmodeller skiljer det ofta mindre i inköpspris mellan bensin och diesel.

Det jag ville visa på är att skatten på moderna dieselbilar (med partikelfilter) inte är högre än på bensinbilar (trots att det finns de som vill få oss att tro det), det är faktiskt tvärt om!

Jag tycker att man borde ta med utsläppen av kväveoxider i beräkningen av fordonsskatten för dieselbilar eftersom dessa utsläpp är ett stort problem i alla våra storstäder (åtminstone i Stockholm, Göteborg och Malmö är man tvingde att snarast minska dessa utsläpp enligt de gränsvärden som gäller för EU). Med fler dieselbilar på vägarna så kommer detta att försvåras.

För övrigt så tycker jag inte att man ska nämna dieseln i samma sammanhang som de förnyelsebara bränslena eftersom dieseln är lika fossil som bensinen. Snåla bensinbilar är lika bra som snåla dieselbilar medan törstiga dieselbilar är lika dåliga som törstiga bensinbilar. Under år 2006 skillde det faktiskt endast 5% i koldioxidutsläpp från nya dieselbilar jämför med nya bensinbilar.

5 kommentarer:

J. Jansson sa...

Intressant jämförelse. Jag reagerade också på Bil Swedens propaganda, men från ett annat perspektiv i min blogg. Naturligtvis har du rätt gällande att diesel är sämre. Det pågår dock några intressanta projekt att göra biodiesel. Därmed kan den bli minst lika bra, om inte bättre, än etanolen. Därför tror jag det kan vara delvis ok att fortsätta satsa på snålare dieselmotorer, som sedan kan köras på biodiesel.

Med förbehållet att det bästa naturligtvis är att inte köra alls... oavsett bränsle.

Lucas Carlsson sa...

Kul att även du reagerade på BilSwedens annons, vi gjorde faktiskt samma iaktagelse. Jag skrev om den i juni.

När det gäller dieseln kan jag hålla med om att jag är lite väl kritisk ibland. Det är riktigt att man kan göra biodiesel på liknande sätt som etanol, tyvärr så hänger det idag ofta ihop med skövling regnskog, som i indonesien där palmolja ersätter regnskogen och även skövlingen av amazonas där sojaplantager tar regnskogsmark i anspråk.

Det värsta hotet kommer dock från den synthetiska dieseln som framställs ur kol och som jag befarar kommer att bli ersättaren när oljan sinar.

Egentligen är massbilismens huvudproblem inte bränslefrågan utan energifrågan vilken tyvärr inte kan lösas med biobränslen. Detta tror jag inte biltillverkarna vill ta i eftersom den enda praktiska lösningen är att minska biltrafiken och därav minska biltillverkningen och försäljningen...

Anonym sa...

Tack så jättemycket för reaktionerna på BilSwedens uppgifter, och för dina detaljerade beräkningar på fordonsskatt.

Du är inte den enda som reagerat på Bil Swedens diesel-hysteri.

Hälsningar
Adam Kristensson, Gröna Bilister

Anonym sa...

Jag tycker du missar en viktig del i ditt resonemang: Med dieseltekniken drar ett fordon mindre, vilket i sig är en enorm miljöfördel. Ju mer en bil drar, desto mer borde man betala i skatt.

Det rimliga vore väl att titta på hur mycket skatt man betalar i förhållande till det miljöutsläpp som man ger ifrån sig?

Sen är det ju en annan fråga hur man ska förhålla sig mellan kolmonoxid och koldioxid.

Lucas Carlsson sa...

Jag är för en beskattning där de faktiska utsläppen bestämmer skattens storlek. Min poäng är att skatten på dieselbilar är lägre än på bensinbilar, vilket man lätt missar i den "information" som kommer från billobbyn. I mitt exempel med en Volvo V70 så är skatten 39% högre på bensinmodellen under de tre första åren. Vad som händer sedan ska jag skriva ett nytt inlägg om när jag tolkat den nya budgeten.

Med tanke på att det endast skiljer 20% i koldioxidutsläpp (till dieselns fördel) och att dieselbilarna har flera hundra procent högre utsläpp av kväveoxider så verkar dieseln redan väl skattegynnad gentemot bensinen.