2008-03-29

Bilar i Malmö


Jag läste i dagens Sydsvenskan att antalet bilar per malmöbo hade ökat med 8,2% sedan år 2002. Det var den största ökningen bland de större städerna i landet. Orsaken är inte känd men den "goda" ekonomiska utvecklingen ihop med fler enfamiljshus i utkanten av Malmö tros ha bidragit.

I slutet på år 2002 fanns det 364 bilar per 1000 invånare i Malmö, snittet i Skåne var 452 och rikssnittet var 452.

I Lund var snittet 374, i Stockholm 369, högst i landet låg Solna med 676 och lägst Sundbyberg med 310.

Fem år senare i slutet på 2007 fanns det 394 bilar per 1000 invånare i Malmö (+8,2%), snittet i Skåne var 467 (+3,3%) och rikssnittet var 464 (+2,7%).

I Lund var snittet 379 (+1,3%), i Stockholm 373 (+1,1%) högst i landet låg fortfarande Solna nu med 702 (+3,8%) och lägst fortfarande Sundbyberg med 299 (-3,5%). Intressant är Uppsala, Sveriges fjärde största stad som hade 393 (-5,3%).

Ökningen i Malmö var alltså anmärkningsvärt hög även om biltätheten ökar både i Skåne och landet som helhet. Jag skulle tro att en del av ökningen kan förklaras med att Malmö blivit attraktivare för rika människor, både generellt och med de nya exklusiva lägenheterna i Västra hamnen. Att många danskar har flyttat hit eftersom Malmö relativt Köpenhamn är billigt att bo i och framför allt billigt att köpa bil i. Fler villor i Malmös utkanter har säkert påverkat, det känns liksom konstigt att ha ett garage och uppfart utanför huset utan att ha en bil.

Västra hamnen är i flera avseenden ett miljömässigt föredöme men när det gäller bilarna så har man inte vågat/velat göra något. Biltrafiken lär bli ett växande problem i takt med att området börjar bli färdig bebyggt. Det enda vettiga är att öka parkeringskostnaderna ordentligt, samtidigt som man ger utrymme åt kollektivtrafiken och bilpooler.

Potentialen för bilpooler borde vara god i Malmö men när jag försökte ordna en bilpoolsbil i min stadsdel föll det på att det inte gick att ordna en fast parkeringsplats i markplan (så att bilen är tillgänglig för alla i bilpoolen), kommunen kunde inte hjälpa till av rädsla för juridiska problem. Jag tror att bilpooler måste ersätta en stor del av innestadsbilägandet om inte Malmö ska bli ett trafikinferno likt Stockholm och Göteborg. Att reservera en del av innestadsparkeringarna till bilpoolsbilar skulle innebär ett nödvändigt uppsving för bilpoolerna samtidigt som det skulle spara en massa pengar åt malmöborna och minska trafiken.

Bilen är ju utan tvekan ett mycket praktiskt sätt att förflytta sig. I glesbyggden är den ibland det enda sättet att förflytta sig. Men bilen handlar om så mycket mer än transporter och det är därför den har tillåtits bli ett växande problem. När man ser debatten om massbilismen så framstår bilen allt mer som en "helig" ko. Det verkar inte spela någon roll att den skitar ner i en sådan utsträcking att tusentals människor dör varje år. Att den "trampar ihjäl" något hundra tal varje år. Att den "stampande horden" för ett sådant oväsen att alla som kan undviker att bosätta sig utmed de större "kostigarna". Det är väl inte helt rättvist att skylla problemen på "kon" (bilen), problemet är ju egentligen männen med Cowboykomplex, som ser ett bilen som en del av personligheten och tvunget ska fara fram med egna och överdimensionerade fordon oberoende av det faktiska transportbehovet, kosta vad det kosta vill...

Min uppfattning är att bilen liksom kon sin naturliga hemvisst på landsbyggden, att fylla städerna med bilar (liksom kor) fungerar riktigt dåligt. Det är oroväckande men inte så märkligt att utvecklingen går åt fel håll. Bygger man för massbilism så får man det.

Inga kommentarer: