2010-11-30

Hur tänkte Alf?

EU-parlamentet röstade för en förlängning stödet till olönsamma kolgruvor. Stödet var tänkt att avvecklats år 2014 men EU-parlamentet röstade för att förlänga stödet till år 2018. Länder med olönsam kolbrytning som Tyskland, Polen, Spanien och Portugal stred hårt för att få ha kvar sina subventioner. Förhoppningen är att det ska rädda arbetstillfällen, men om pengarna satsades på förnyelsebar energi och energieffektivisering så skulle troligen fler jobb skapas. Det avgörande beslutet tas i ministerrådet den 10 december, men troligtvis blir det fortsatt stöd till kolkraften fram till år 2018.


Den konservativa gruppen (Moderaterna och Kristdemokraterna), den socialdemokratiska (Socialdemokraterna) och vänstergruppen (Vänsterpartiet) röstade för en förlängningen av subventionerna som år 2008 uppgick till ca 1,3 miljarder euro.

De gröna (Miljöpartiet) var den enda grupperingen där ingen röstade för en förlängning, även Liberalerna (Folkpartiet och Centern) röstade emot.

Bland de svenska parlamentarikerna var det endast Alf Svensson (Kd) som röstade för kolkraftssubventionerna.

Att Anders Wijkman tillhörde samma parti som Alf Svensson är inte lätt att förstå. Jag undrar om Alf har stöd av sina väljare i Sverige. Att han röstade för köttklistret tyckte jag var märkligt men detta med kolgruvorna var helt obegripligt för mig.

De länder där en majoritet av parlamentarikerna röstade emot en förlängning av stödet till år 2018 var:
Belgien
Danmark
Estland
Nederländerna
Sverige
Storbritannien

Jag skickade till mejl till Alf Svensson och undrade hur han tänkte, det ska bli spännande att se om jag får ett svar.

Länkar:
Riksdagens EU-nämnd om subventionen
Artikel i Svd

Inga kommentarer: