2012-07-15

Tid att jorda mig


Nu börjar semestern! Planerna hålls på ett minimum, närvaron på ett maximum. Det är tid för en annan rytm, fördjupning och avkoppling. Utrymme att prova nya mönster och bana väg för ny inspiration.

Jag låter Lisa jorda mig och lyfter blicken...

Inga kommentarer: