2006-10-01

Kan du njuta av värmen?


September är slut och svenskarna har på flera håll upplevt den varmaste september som någonsin registrerats. Visst är det skönt med ytterligare en sommarmånad men vi vet vartåt det barkar...

2005 var globat sett det varmaste året som uppmätts (globala mätningar med termometer finns sedan 1880). De senaste 15 åren har 9 av de 10 högsta globala temperaturerna registerats.

Sedan jag föddes för 35 år sedan (1971) så har 18 år haft högre global medeltemperatur än någon gång mellan 1880 och 1970 (90 år). Jag har levt 27 av de 35 varmaste åren. Min mamma som är född 1944 har fått uppleva 31 av de varmaste 35 åren.

Ändå är det fler svenskar som tar flyget till varmare klimat nu, än det var när jag var barn.

Om lösningen på den globala uppvärmningen heter tillväxt så kan denna tillväxt knappast vara av ekonomisk art utan den måste snarare vara av typen medvetenhet och solidaritet. De länder i världen som har högst BNP per capita brukar även ha den högsta energikonsumtionen och de högsta koldioxidutsläppen.

Inga kommentarer: