2006-11-20

Skriver Bush ledaren i Sydsvenskan?

Efter ett par veckor med stor mediabelysning av klimatfrågan så fick vi ta del av Sydsvenskans syn på hur klimathotet ska avvärjas. Budskapet var: Vi behöver inte skynda oss att ändra livsstil! Vi behöver inte ens cykla mer eller släcka ljuset efter oss.

Vad behöver vi göra då? Jo håll i er här kommer det: ”Viktigare ändå är att tro på utveckling, på ny teknik, på välstånd och på människans skaparkraft.”

Man kan lätt få intrycket att klimatförändringen har blivit känt någon gång på 2000-talet, att man först i år verkligen har kunnat se vart vi är på väg och att politikerna tävlar om att komma med drastiska åtgärder som ska rädda världen. Så är det dock inte.

Redan på 70-talet hade man en ganska god bild av vartåt det barkade. Miljörörelserna uppmärksammade vad som höll på att hända i början på 80-talet. År 1992 höll FN en global miljökonferens i Rio, med syfte att minska utsläppen av växthusgaserna. Resultatet blev tyvärr magert, främst berodde detta på den amerikanska presidenten George Bush. Han ville inte ändra den amerikanska livsstilen, tyckte det var väl drastiskt, han talade om: ny teknik, välstånd och tron på människans skaparkraft…

När man ser tillbaka på de senaste 30 åren så kan man konstatera att motståndet mot att göra något är tufft och att ”risken” för att vi skulle agera för kraftfullt inte är överhängande med tanke på att vi behöver minska våra utsläpp med ca 80% på några decennier.

intressant.se
Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: