2007-05-06

Miljöbilarna och bilindustrin


Den 1 april i år så införde regeringen sin hittills kraftfullaste insats för miljön, den sk "Miljöbilspremien" på 10.000 kronor till den som köper en ny miljöbil. I maj kunde vi se resultatet, en ökning av försäljningen av miljöbilar... BilSweden (bilindustrins lobbyorganisation) visade glädjande siffror på den ökande "miljöbilstrenden" och skrev:

"- Utvecklingen på den svenska bilmarknaden är mycket positiv ur miljösynpunkt. Ökade
andelar för dieselbilar, alternativbränslebilar, hybridbilar samt bensin- och dieselbilar med
särskilt låga koldioxidutsläpp gör att koldioxidutsläppen från den svenska nybilsflottan nu
sjunker kraftigt, säger Bertil Moldén." (lägg märket till att dieselbilarna kommer först)

Det fanns till och med en ny statistik som visade hur andelen nya bilar med låga koldioxidutsläpp ökade kraftig. I år har det hittills sålts 8228 (8,6%) nya bilar som klarar bilindustrins "frivilliga" mål på koldioxidutsläpp på högst 140 g/km. (Målet är att de nya bilarna år 2008 i medeltal högst ska ha dessa utsläpp. Det är värt att nämna att man räknar utsläppen utan hänsyn till om bilarna körs på förnyelsebara bränslen, så målet för närmast anses var ett "bränsleeffektivitetsmått").Antalet nya miljöbilar i år är hittills 13424 (14% av försäljningen) för samma period förra året var det 11221 (13%). Alltså verkar det gå åt rätt håll, även om man kunde hoppats att årets IPCC rapporter ihop med Al Gores film "En obekväm sanning" skulle haft större genomslag.

Om man tittar lite närmare på siffrorna så blir dock det hela lite dystrare. I år har det hittills nyregisterats 95571 personbilar det är en ökning med 8506 bilar (9,8%) från motsvarade period förra året. Detta innebär att antalet nysålda bilar som inte klarar bilindustrins mål till 2008 har ökat hittills i år, jämfört med antalet förra året!

Man kan också säga att det i år har sålts 82147 (86% av försäljningen) nya icke miljöbilar, förra året såldes det 75844 (87%) icke miljöbilar under motsvarande period. Antalet nysålda icke miljöbilar har ökat med 8,3% hittills i år (jämfört med förra året). Nu är det ju även intressant hur många bilar som har skrotats och detta har jag inga siffror på, men det är ändå anmärkningsvärt att antalet nya icke miljöbilar ökar och att andel miljöbilar ökar så sakta.

För ett par år sedan när stadsjeepsdebatten var i full gång så lämnade BilSweden ifrån sig en massa förvillande statistik som skulle visa att det inte var så farligt och att dessa bilar främst köptes av norrlänningar (vilket var falsk mattematik). Numera är det tunnt med liknande statistik och ämnet får inte så mycket fokus längre. Jag tog en titt på de nya siffrorna och fick fram en tankeväckande siffra: en 21% ökning av antalet nysålda stadsjeepar år 2007! Nu var inte statistiken kompellett så jag fick nöja mig med att jämföra de 10 mest sålda stadsjeeparna 2006 jan-april med 2007 jan-april. Det var 4301 år 2006 och 5218 år 2007 (obs antalet nysålda stadsjeepar var ännu högre, detta var endast de 10 mest sålda modellerna).

Miljöbilarna ökade alltså försäljningen med 20% under perioden (11221 till 13424) medan de tio mest sålda stadsjeeparna ökande med 21% (4301 till 5218). Inte utan att man undrar om enbart morötter är tillräckligt för att ändra vår ineffektiva bilpark...

BilSweden har sedan klimatdebatten tog fart hävdat att det är positivt med högre andel dieselbilar, de hävdar att koldioxutsläppen minskar med ca 20% om man kör på diesel jämfört med bensin. Jag har dock ännu inte sett sett någon verklig statistik från BilSweden som utifrån nybilsförsäljningen visar detta, jag kan inte låta bli att undra varför, underlaget till en sådan statistik finns ju bevisligen. Enligt en rapport från vägverket (2007) så hade de nya dieselbilarna år 2006 en högre förbrukning än de nya dieselbilarna år 1997 till 2002 (den gula kurvan).

Tittar man på kurvorna så ser det ut som om dieselbilarna drog 16% mindre bränsle år 2006 (än bensinbilarna) och eftersom förbränningen av diesel ger 10% högre utsläpp av koldioxid per förbränd volym, så skulle skillnaden endast vara 5%, vilket inte är så mycket att skryta med och antagligen anledningen till att BilSweden inte visar denna statistik.
Till sist, kom ihåg hur den svenska bilindustrin aktivt (och länge framgångsrikt) motarbetade införande av katalysatorer på nya bilar i vårt land medan man med framgång sålde katalysatorbilar i Kalifornien. I Kalifornien införde de så stränga avgaskrav att katalysatorn blev nödvändig år 1977, i Sverige fick vi vänta tills 1989 innan katalysatorn blev krav på nya bilar. Hade vi fått katalysatorer i våra bilar 1977 så hade det inte funnits många katalysatorlösa bilar på våra gator idag (och vi hade sluppit inandas mycket avgaser).

2 kommentarer:

lars sa...

Intressant läsning. Tack!

En sak jag undrat över är varför man inte kräver att förmånsbilar ska vara miljöbilar(120-grammare). Finns som bekant en hel del att välja på från små bränslesnåla microbilar till stora E85-bilar som SAAB 9-5 och, snart, Volvo V70. Om jag inte har fel så är i runda slängar 25-30% av alla nya bilar förmånsbilar. Efter tre år går dessa bilar vidare ut på andrahandmarknade. Vore ett effektivt sätt att se till att andelen "miljövänliga" bilar ökar och torde stimulera bilföretag att ta fram nya spännande alternativ. IMHO.

Lucas Carlsson sa...

Bilindustrin skulle inte gilla ett krav att förmånsbilarna ska vara miljöbilar.

Redan idag så är det extra förmånligt att ha en miljöbil som förmånsbil (20% lägre förmånsvärde för etanolbilar och 40% lägre för gas- och hybridbilar). Att ha en riktigt dålig förmånsbil som tex en stadsjeep kostar dock inget extra, det är det där med piskan igen...

Vissa biltillverkare är långt efter när det gäller miljöbilar, riktigt dåliga är de stora tyskarna Audi, BMW och Mercedes, de är dock populära som förmånsbilar...

Du har rätt i att förmånsbilarna har en stor påverkan på bilparken. Enligt vägverket så var 28% av de nyregisterade bilarna år 2002 registerade på företag. Det finns ingen riktig statistik på förmånsbilarna men i rapporten så gjorde man bedömningen att 17% av nyregisteringarna var förmånsbilar.