2007-06-25

BilSweden är i farten (igen)

På en halvsidesannons från BilSweden i Sydsvenskan så kunde man läsa följande:

"För ett par år sedan släppte svenska bilister ut mest fossil koldioxid inom EU. Så är det inte längre."

Vad hände? Började vi ta bussen och tåget istället för bilen? Nej vi kör allt mer bil. Det man syftar på är att enligt BilSwedens sätt att räkna så kunde teoretiskt sett nya svenska bilar släppa ut mindre koldioxid än de gamla snitten från 2004 för vissa EU-länder.

Lite längre ner kunde man läsa följande "lite" mer nyanserade:

"Redan 2006 passerade vi flera EU-länder när det gäller fossila koldioxidutsläpp från nya bilar. 2007 klättrar vi igen och 2008 kan vi gå upp i topp i miljörankingen. Men tyvärr får vi inte veta hur bra det går för Sverige. I den officiella statistiken blandar EU ihop fossila koldioxidutsläpp med utsläpp från biodrivmedel. Vi måste påverka EU så att Europa får en korrekt beräkningsmetod."

Det fanns även ett fint diagram som visar hur bra det går.Vad finns då att invända?

Jo, till att börja med så jämför man de svenska siffrorna från år 2005 - 2009 med de gamla EU-siffrorna från 2004! Visst kan man väl sia om framtiden och det är väldigt positivt att BilSweden vill verka för bilar med betydligt lägre klimatpåverkan. Men verkar det sannolikt att inget har hänt eller kommer att hända i övriga EU under tiden? 2004 års siffror, utan hänsyn till inblandning av biobränslen kan väl ändå inte användas i jämförselse med de svenska siffrorna?

Sedan räknar man som vanligt något märkligt. Enligt BilSweden så var utsläppen från det svenska nybilssnittet 2006 165 g/km . Enligt vägverket och naturvårdsverket var siffran 175 g/km (med hänsyn tagen till biobränslen). Nu har faktiskt BilSweden ansträngt sig denna gång och ger en hint om hur man har fått fram siffran.

Man antar att det bilar som kan köras på alternativa bränslen verkligen gör detta till 100%, vidare antar man att framställningen av biobränslena inte ger upphov till någon som helst klimatpåverkan. Och till sist så bortser man från att E85 är E75 under vintermånaderna.

Naturvårdsverket däremot tar beräkningarna på lite mera allvar och räknar på den faktiska försäljningen av biobränslen, vinterbränslet E75 och även den klimatpåverkan framställningen har.

I sak stödjer jag BilSweden när de vill ha en mer korrekt beräkning, jag dock mycket skeptisk till deras sätt att jämföra de svenska siffrorna med EU-siffrorna. Bilindustrins frivilliga mål för år 2008 var 140 g/km, dit är det långt kvar. EU har antagit nya tvingande krav på 130 g/km till 2012. Jag hoppas att det är minskande utsläpp och inte falsk mattematik som ska ta oss dit...

Inga kommentarer: