2008-02-17

Miljösmart?


I dagens sydsvenskan fanns en intervju med moderaternas miljötaletsperson Sofia Arkelsten. Jag skulle tro att artikeln inte riktigt blev som Sofia hade önskat sig, för den var rätt så komisk.

Som miljöpartist är det väl naturligt att det blir komiskt med en moderat som säger:

"– Miljöpartiet har faktiskt det allra bästa partinamnet. Jag är avundsjuk. Det låter som att de är väldigt bra på miljöpolitik. Men det är de inte."

I denna artikel så är citatet dock långt ifrån den bästa komiken. Vad sägs om:

"Vi tror på principen att förloraren ska betala."

Möjligen har hon blivit felciterad eller eller råkat ut för en freudiansk felsägning. Betydelsen kan vara dubbel, antingen är det rätt att världens förlorare (U-länderna) ska står för kostnaderna medan de rika länderna ska kunna fortsätta som vanligt eller så kan det betyda att "vinnarna" är de som hittat ett sätt att slippa betala. Jag vet inte vad hon menar, men i miljörörelsen finns en variant som heter "Förorenaren ska betala". Med tanke på moderaternas hållning i frågor som biltullar, flygskatt och bensinskatt så tror jag dock inte att det var detta hon menade.

Sofia fortsätter nämligen att svara på frågan:

"Så moderaterna tycker numera att bensinpriset ska upp, men fordonsskatten ner? "

och svarar:

"– Nej. Det får du mig inte att säga. Men det är helt klart så att det inte är bilen som är problemet. Det är drivmedlet. "

Jag har hört Reinfeldt säga samma sak, men vad jag vet så måste man ha bränsle i bilen för att den ska kunna användas. Tron att en övergång till biobränslen skulle innebära att man kan fortsätta som vanligt trodde jag var genomskådad vid det här laget. Och föreställningen att man skulle kunna kompensera sitt körande genom att planera träd i afrika är väl uppenbart absurd?

Visst finns det säkert en och annan moderat som på riktigt är oroad av klimatförändringarna men jag tror tyvärr att villjan att göra vad som krävs är svagare än ovilljan mot att i grunden förändra de system som är orsaken till bland annat klimatförändringen (det är dock inget som moderaterna är ensamma om).

Jag tror att mycket av det nya moderata miljöintresset kan sammanfattas med följande citat:

"det viktiga är inte hur politiken utformas, utan hur den uppfattas."

Även detta citat kan ha dubbla betydelser, dels att det är viktigt att få folk med sig för att kunna göra de förändringar som krävs (vilket är riktigt) men också att det är viktigare för moderaterna att uppfattas som ett parti som tar miljöfrågorna på allvar än att man rent faktisk utformar sin politik utifrån de förutsättningar som miljön ger oss. Sofia tänkte troligen på den första betydelsen men ger på flera ställen uttryck för den andra:

"Enligt henne bör även en moderat miljöpolitik förknippas med honnörsord som frihet, ansvar, äganderätt och marknadsekonomi. Till skillnad från mer radikala miljöpolitiker vill hon inte att omställningen till en miljömässigt hållbar utveckling ska tvinga bort kapitalismen och tillväxten och tvinga oss alla att leva i en ny sorts samhällssystem."

Jag tror inte att kapitalismen bör avskaffas om man syftar på privat ägande, men jag tror dock att den spekulations och rovdriftskapitalism som vi ser idag är oförenlig med en hållbar utveckling. Som Göran Person så passande uttryckte det "Marknaden är en god dräng men en usel herre." Eller som Albert Einstein sa: "Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."

Tron att marknaden själv ska lösa de problem den skapar tycker jag är naiv:

"hon ser den internationella handeln med utsläppsrätter som det bästa exemplet på en marknadsanpassad klimatpolitik."

Tyvärr så har handeln med utsläppsrätter hittills inte fungerat av det enkla skälet att utsläppsrätterna har delats ut gratis och i alldeles för stor omfattning. Handeln har dock varit en framgång om man ser den som ett sätt att bedriva miljöpolitik som inte kostar något (även om effekten uteblivit). Förhoppningsvis kommer de nya kvoterna att sättas på pass lågt att det verkligen blir tal om en handel.

Till sist måste jag säga att det är glädjande att moderaterna insett att man inte kan bortse från miljöfrågan. Detta borde sporra även de andra partierna eftersom det nu inte blir lika lätt gömma sin egen oförmåga bakom påpekandet att någon annan är ännu sämre.

2 kommentarer:

Fia sa...

Det var en mycket märklig artikel. Särskilt delen då journalisten beskriver mig som han uppfattar mig. Men han har försäkrat i ett mail att han skulle göra detsamma mot en man. Trots det så är "Förloraren betalar" är en rejäl felcitering. Förorenaren ska betala, ingen annan.Även ett annat citat du tar upp stämmer inte. En av politikens sanningar är att det är svårt att visa vad vi gör. Däremot så mäts vi på hur vi uppfattas - och då måste vi bli bättre på att kommunicera så att människor uppfattar oss mer tydligt. Nu står det väldigt konstigt i artikeln.

Vad gäller handel med utsläppsrätter så tycker jag att det är det bästa systemet, vi skulle aldrig kunna detaljreglera fram en 20-procentig sänkning av utsläppen i den handlande sektorn. Men nu sänks utsläppen där det är mest effektivt. Försöket är över och nu startar det på riktigt. Blir lite långt att kommentera det här men du får gärna höra av dig så kan vi prata mer. /Sofia

Lucas Carlsson sa...

Jag trodde nog att journalisten var lite illvilligt inställd när det gällde citaten. Men om du på allvar menar att förorenaren ska betala så förstår jag inte varför du inte förespråkar flygskatt och kilometerskatt för lastbilar. Handel med utsläppsrätter som delas ut gratis innebär ju inte att förorenaren betalar. Dessutom så kräver utsläppshandeln att kvoterna minskar så att priset ökar, annars uteblir effekten. Idag så har utsläppshandeln endast varit en förvändning för energibolagen att höja priserna, oberoende av om det gällt kolkraft eller vattenkraft. Jag ska skiva ett blogginlägg om hur utsläppshandeln har fungerat i Sverige så här långt.