2012-03-17

Klimatomröstning i EU-parlamentet

Det har varit omrösningar i EU-parlamentet om ett förslag att höja EU:s klimatambitioner från dagens mål om en minskning av klimatutsläppen med 20% till 2020 (räknat från 1990) till en sänkning med 25% till 2020 (tidigare har det talats om en sänkning med 30% men omrösningen gällde kompromissen 25%). Förslaget blev nerröstat, alla polska parlamentariker var inte helt oväntat emot, men hur agerade de svenska?

Dessa röstade för högre ambitioner:


Alf Svensson (kd) röstade alltså lite oväntat med de röd/gröna för högre ambitioner vilket gjorde mig lite extra glad eftersom han tidigare inte visat så stort intresse för klimatfrågan.

De som röstade emot, avstod från att rösta eller inte var närvarande var:

Något oväntat röstade alltså både Kent Johansson (c), Marit Paulsen (fp) och Olle Schmidt (fp) emot högre klimatambitioner i EU! Detta är alltså partier som i den svenska debatten brukar tala om hur viktigt det är att agera i klimatfrågan, men som tydligen i EU-parlamentet agerar emot högre ambitioner. Jag skickade en fråga till dessa om varför de röstade på detta sätt, jag får se om de svarar (fortsättning följer).

Att moderaterna röstade emot var väl dock inte något jag förvånades över så jag brydde mig inte om att skicka någon fråga till dessa. Jag skickade dock ett beröm till Alf Svensson och tackade honom.

Inga kommentarer: