2007-02-10

Litteratur om klimatförändringen

Efter att ha läst "Oväder" av Mark Lynas så väcktes mitt intresse för klimatfrågan på allvar och jag har sedan dess slukat ett antal böcker i ämnet. Jag tänkte dela med mig av mina läseupplevelser och kanske inspirera till att läsa någon av böckerna. Här följer en kort genomgång i den ordning jag har läst. Efter varje bok har jag en lite reflektion över vad boken har lärt mig eller hur den påverkt mig.


-----------------------------------------------------------------------------

Oväder av Mark Lynas (2005)
"Oväder" är en reseskildring där man får följa med till platser där effekterna av klimatförändringen redan är påtagliga. Boken förmedlar budskapet/känslan av att detta händer nu och att vi endast befinner oss i början av en omvälvande förändring. Problematiken kring klimatförändringarna togs upp på allvar redan på 70-talet och i denna bok så får man se att det redan har fått långtgående konsekvenser för samhällen runt om på jorden. "Oväder" har jämförts med "Tyst vår" av Rachel Carson som anses var den bok som på allvar startade den allmänna miljödebatten och lade grunden för dagens miljörörelser.


Reflektion: För mig var denna bok en väckarklocka som började få saker att hända. Jag var inte särskilt insatt i frågorna och kastade mig formligen över boken när jag fick höra talas om den. Ett bestående minne är den upprördhet jag kände när jag läste om turerna kring Kyotoprotokollet. Hur starka intressegrupper efter undertecknandet 1997 mycket aktivt försökte urvattna protokollet, hur starka intressen i USA fick Bill Clinton att försöka kompromissa bort innehållet i överenskommelsen och hur sedan George W Bush tog över och det hela byttes till direkt motarbetande och avhopp från överenskomelsen. Till och med när USA hade hoppat av så försökte de aktivt skjuta avtalet i sank (jag blir upprörd igen när jag tänker på det).

-----------------------------------------------------------------------------

Undergång, civilisationernas uppgång eller fall av Jared Diamond (2005)
Jared är professor i geografi som fått både Pulitzerpriset och National Medal of Science. I denna bok beskrivs hur ett antal samhällen lyckats eller misslyckats med att hantera förändringar. De mest intressanta kapitlen innehåller praktiska lärdomar av det som skett. Bland annat beskrivs "Rationellt dåligt beteende", "Förödande värderingar" och "Dåliga lösningar". Allra sist skriver han om "Anledningar till hopp" vilket verkligen behövs.

Reflektion: Största behållningen av boken var att den beskrev de strukturella mekanismerna som gör det möjligt eller inte för ett samhälle att göra de nödvändiga anpassningarna till nya förutsättningar. Jag fick verkligen känslan av att detta ordnar inte sig av sig självt, samhällen kan verkligen driva sig till kollaps trotts att de ser den annalkande faran.

-----------------------------------------------------------------------------

En värld (globaliseringens etik) av Peter Singer (2003)
Detta är en bok om etik, om behovet av etik i en globaliserad värld och konsekvenserna av bristande etik. Man får en genomgång av de stora internationella organisationerna och hur de fungerar, den kritik som finns mot dem och hur de kunde förbättras. Till sist så är detta en bok om oss människor som världsmedborgare.

Reflektion: Denna bok träffade mig rätt i solarplexus, den satte alla de val jag gör i ett sammanhang. Den lyfte upp egenintressenas ohållbarhet och konsekvenser.


-----------------------------------------------------------------------------

The party´s over av Richard Heinberg (2005)
Här beskrivs problematiken kring oljeberoendet och de sinande oljekällorna. Man får en historisk beskrivning av civilisationernas utveckling och tillgången på energi sedan medeltiden. Plus en genomgång av allt som tyder på att vi närmar oss den punkt då oljeproduktionen kommer att börja sjunka (peak oil).

Reflektion: Boken ger en skrämmande bild av hur beroende vi är av oljan och hur omedvetna politikerna verkar vara av att vi närmar oss en tid då oljan kommer att bli väsentligt mycket dyrare. Behovet av att skifta investeringarna till förnyelsebara energikällor framgår klart.

-----------------------------------------------------------------------------
Vårt hotade hem av ett antal professorer och andra lärda som tex Lennart Daléus och Alva Myrdal (1982).
Redan 1982 kände man till de frågor som är stora idag och de frågor som var stora då är fortfarande olösta. Militär rustning, kärnvapenhot, ojämn resursfördelning, vattenbrist, överbefolkning, kemisk förgiftning, energi brist (peak oil), ozonhål och klimatförändringen (fast man kallade det drivhuseffekten.)

Reflektion: Denna bok hittade jag i morfars bokhylla efter det att han gått bort. Boken fyllde mig med vördnad inför de människor som redan för 25 år sedan såg vad som måste göras. De insåg att det skulle bli tufft, de var väldigt tydliga med att det inte fanns något annat sätt. På sätt och vis är det skrämmande att så lite konkret har hänt sedan dess, å andra sidan så är FN mer eller mindre engagerade i alla dessa frågor. Tålamod och hängivenhet är nödvändigt och leder till förändring på sikt.

-----------------------------------------------------------------------------

Meteorologernas väderbok av Claes Bernes och Pär Holmgren (2006)
Boken av delvis författad av min favoritmeteorolog och beskriven på ett enkelt och välillustrerat sätt både olika typer av väder och växthuseffekten.

Reflektion: Boken har många mycket bra illustrationer och beskriver utförligt både väder och klimat, hur det har ändrats genom tiderna och varför den klimatförändring vi ser idag är unik. En del av behållning är att boken har ett svenskt perspektiv.


-----------------------------------------------------------------------------

Vädermakarna av Tim Flannery (2005)
Tim har lite samma stil som Mark Lynas fast "Vädermakarna" mer är en resa i tiden än en resa på jorden. Utan att bli tråkigt teknisk så lyckas Tim förklara den fantastiska processer som gör det möjligt för oss att leva på denna planet. Han förmedlar också hur människan genom sina makalösa tekniska framsteg nu har blivit den kraft som har störst påverkan på dessa livsuppehållande processer.

Reflektion: Jag fick en djupare förståelse av hur beroende vi människor är av ett fungerande kretslopp. Vi håller faktisk på att mixtra med det livsuppehållande systemet på vår rymdfarkost Jorden...

-----------------------------------------------------------------------------
Plan B 2.0 (rescuing a planet under stress and a civilazation in trouble) av Lester R. Brown (2006)
Författaren startade år 1974 "Worldwatch institute" som han ledde till år 2000. Senare startade han även "Earth policy Institute" som han leder idag. Boken är en handbok i vad som måste göras och hur det ska gå till. Där finns allt, åtgärderna, budgeten och tidtabellen. Det "enda" som saknas är den politiska viljan. Boken har använts som kursbok på ett antal amerikanska universitet.

Reflektion: Så läste jag äntligen en bok som beskrev hur vi ska kunna vända skutan och undvika skeppsbrottet. Det var till stor glädje som jag upptäckte vilken energi som läggs ner på dessa frågor i USA, hur många insiktsfulla personer som finns på andra sidan atlanten. Det framstår tydligt att detta är en fråga om makt och resurser. Enligt boken så skulle det kosta 161 miljarder dollar per år att lösa alla de stora frågorna. Idag spenderar vi ca 1000 miljarder dollar på militär (varav USA ca 500 miljarder)... Ca 700 miljarder dollar ges i bidrag till fossil bränslen, ohållbart jordbruk, skogsskövling och överfiske. Efter att ha läst denna bok så är jag verkligen övertygad om att detta inte är ett tekniskt utan ett politiskt och etiskt problem.

Pingat till http://intressant.se/intressant

6 kommentarer:

Ohemul sa...

Har du läst "Program för en grön planet"? Superbra och pedagogisk bok om vad man kan göra och hur man ska tänka. Det är lätt att falla i "oj nu går hela jorden under" tankar istället för att göra något åt saken och bygga upp istället. Läs den!

Besök gärna min hemsida också! www.bodycandy.se (länken kommer att börja fungera på fredag)

Lucas Carlsson sa...

Tack för tipset. Jag såg att boken fanns på biblioteket så jag ska kika på den.

Doris o Lars Almström sa...

Hej! Vilken jättebra litteraturlista!
"Program för en grön planet" (Blueprint for a green planet) som var så långt före sin tid, den gillar vi också!
Nu vill vi tipsa om att Lester R Brown's bok Plan B 2.0 finns på svenska, översatt av oss (med tillstånd) - gratis att ladda ner från vår hemsida: www.framtidsverket.se
På engelska finns sedan januari 2008 en uppdaterad version, Plan B 3.0 - Mobilizing to Save Civilization, som vi snart har översatt färdigt, puh :-). Kolla www.earth-policy.org så länge. 3:an finns gratis där plus en massa annat viktigt material från Lester Brown och hans oberoende forskningsinstitut. Och han har de vassaste klimatmålen...
Mvh
Doris och Lars Almström

Doris sa...

Hej igen Lucas med vänner!
I början av september kommer vår översättning av Plan B 3.0 ut på svenska, på Addera Förlag.
Och Lester Brown kommer till Stockholm 7-8 september - håll utkik, t.ex. på en ny webbplats vi bygger:
www.planb3.se
Följ gärna utvecklingen. Vi hoppas att många ska ha glädje av den svenska versionen också. Plan B 3.0 är verkligen hoppingivande i sin mångsidighet och realism. Det är dags för Plan B!
Hälsningar,
Doris och Lars

Lucas Carlsson sa...

Jag har väntat på översättningen och ser fram emot att läsa den.

Lars sa...

Hej Lucas med vänner...
Fantastisk nyhet: Lester Brown ger en öppen föreläsning på
Akademibokhandeln den 7 september kl 13.00, Mäster Samuelsgatan 28, Stockholm
Han är här för att fira utgivningen av sin senaste bok på svenska: Plan B 3.0 Uppdrag: rädda jorden!
Alla varmt välkomna att uppleva en levande legend. Hjälp till att sprida!
Väl mött!
Doris och Lars
www.planb3.se

”Vi har redan de tekniska verktygen att omstrukturera världens energihushållning och att stabilisera klimatet. Vad vi nu måste klara av är att skapa den politiska viljan att göra det som krävs. Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport. Var och en av oss måste ta på sig en ledarroll.” (Plan B 3.0)