2007-02-04

Läser inte ledarskribenterna på DN sin egen tidning?

I fredags presenterade IPCC (FNs klimatpanel) en sammanställning av de senaste 6 årens klimatforskning. Det var den fjärde rapporten sedan 1990 och den som tydligast pekar ut människan som huvudansvarig för den uppvärmning vi ser idag. Media var fullt av reportage om vad detta betyder och vad som behöver göras för att undvika en gigantisk katastrof. Det var egentligen inget nytt i rapporten, tyngden i rapporten kom ifrån det faktum att den var författad och granskad av ca 2500 forskare under flera år.

I DNs lördagsutgåva hade man fyra sidor som uteslutande handlade om rapporten. På ledarsidan hade man dock en besynerlig artikel av Peter Wolodarski som hyllade kapitalismen och globaliseringen som den stora räddningen för mänskligheten! Peter berörde lätt IPCC forskarnas arbete med beskrivningen:

"den domedagsrapportering som just nu fyller massmedierna."

Sedan fick man läsa om den fantastiska BNP utvecklingen i världen. Hur:

"400 miljoner människor i utvecklingsländerna" ... "har råd att resa,konsumera och skaffa sig en högre utbildning. Den siffran väntas år 2030 ha ökat till 1,2 miljarder. För Europa, USA och Japan är detta fantastiska nyheter."

Sedan fortsätter Peter att konstatera:

"Att kapitalismen hjälper miljontals ur misär och elände är naturligtvis ett mål i sig. Men det för också det goda med sig att fler kommer att efterfråga demokratiskt beslutsfattande och en god miljö, vilket gör det lättare att gemensamt lösa klimatproblemet"

Snacka om en slutsats med dåligt underlag! Världens största klimatbov "råkar" var det landet som anses var världens kapitalistiska motor (USA). Detta land är världens rikaste och har en president som varken har gjort eller verkar vilja göra något åt klimatproblemet och som tycker att de fattiga 1,2 miljarderna är det stora hotet, inte den egna befolkningen.

Peter har inte förstått det grundläggande problemet, nämligen att vi människor lever över jordens kapacitet. Detta har blivit möjligt med hjälp av teknisk utveckling och globaliserad ekonomi.

Det krävs en livsstilsändring i hela den rika världen om Peters rosiga framtidsutsikter inte ska sluta med en global katastrof som kommer att drabba de fattiga miljarderna först och främst, men på sikt även alla andra på vår planet.

På söndagen skrev Niklas Ekdal den politiske redaktören på DN mer direkt om klimatfrågan under rubriken "Det enkla valet mellan två onda ting". I mina ögon ter sig denna artikel något märklig. Det två onda tingen är nämligen att inte göra något åt klimatförändringarna kontra att göra något.

O ena sidan ger Niklas uttryck för att ha förstått vad IPCC säger i sin rapport:

"I fredags kom ännu en larmrapport om att den globala uppvärmningen skenar, glaciärerna smälter och katastrof hotar om vi inte byter livsstil."

Sedan ger han ännu ett bevis på att han har hängt med:

"En vanlig reflex inför ett så allvarligt hot som klimatförändringarna är att det behövs regleringar, rent av planekonomi. Marknaden kan inte ensam hantera
problemet eftersom växthusgaserna är en negativ externalitet, alltså en kostnad som inte finns inbakad i priset."

Nu börjar han dock snava när han börjar tala om planekonomi och hur illa detta är:

"Eftersom nya generationer inte minns facit av kommunismen måste man
påminna om att planekonomi alltid är värre för miljön än marknadsekonomi:

Renodlad socialism går inte att förena med demokrati, och tillåter inte den fria kritik som krävs för att åtgärda problemen.

Bara marknadsekonomin har visat sig kapabel att skapa ett välstånd som ger människor utrymme att bry sig om miljön, och resurser att gå från omsorg till handling.

Fria bolag är till skillnad från statliga monopolföretag beroende av sitt rykte, och därför känsliga för kampanjer från konsumenter och stämningar i samhället.

Bara marknadsekonomin drar en gräns mellan bolagen och staten som möjliggör oberoende regleringar. Sovjetunionen släppte ut mer växthusgaser på 1980-talet - till följd av planmässigt slöseri och militärt storhetsvansinne - än vad Ryssland gör i dag, trots en oljeindustri på högvarv."


Men hallå en reglering av marknaden är väl inte samma sak som planekonomi? Vem har talat om att avskaffa demokratin? Inte verkar väl Exxon eller Lundin Oil särskilt bekymrade över sitt rykte? Det mesta av världens vapenindustri är väl inte statlig? Vad det gäller militärt storhetsvansinne så verkar inte demokratiska länder med marknadsekonomi heller immuna... Sedan följer det som jag förstår är kärnan i artikeln:

"Vi har ett nedärvt sug efter stora förklaringar. I förlängningen av Den Enda Tanken ligger frestelsen till underkastelse. De som skådat ljuset måste styra oinskränkt över dem som inte gjort det.

Filosofen Isaiah Berlin kallade det för monism, i motsats till pluralism.
Karl Popper fångade det i begreppet essentialism. I bägge fallen roten till det värsta som mänskligheten ägnat sig åt: religiös fanatism, rabiat nationalism, fascism, nazism, kommunism.

Klimatismen kan bli farligare än klimatförändringarna."

Det är här jag tycker att Niklas saknar insikt. För det saknas väl något i uppräkningen över förödande ismer? Varför står vi inför klimathotet egentligen? Jo, det beror på kortsiktig kapitalism! Tanken på den eviga tillväxten som det yttersta målet, den aningslösa teknologismen i kombination med den hyllade konsumismen.

Nu saknar ju inte Niklas insikt om att det faktiskt går att göra något, han konstaterar:

"Sverige har redan brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser, den förra upp 30 procent sedan 1990 medan de senare har reducerats med 7 procent under samma tid. Med rätt styrmedel och en upplyst debatt kan vi hantera problemet utan att ge upp vår frihet."

Jag undrar dock om han förstår vilka dessa styrmedel är... Det brutna sambandet är ju inget som marknaden har fixat utan beror på långsiktiga politiska beslut som det har varit mycket motstånd mot i vissa "frihetliga" kretsar. Om Niklas med frihet menar rätten att fortsätta släppa ut växthusgaser så lär debatten inte bli särskilt fruktbar...

Så kommer det så klart en slutkläm med den gamla vanliga medicinen:

"Genom teknisk utveckling, en internationell koldioxidskatt, smarta konsumenter och företag kan växthusgaserna fortfarande begränsas tillräckligt för att undvika domedagen, samtidigt som samhället anpassar sig till klimatförändringarna. Men varje åtgärd måste baseras på fakta, och en avvägning mellan långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser."

Nåja visst intryck har han tagit när han talar om koldioxidskatt. Märk dock det viktiga ordet "internationell".

Visst är allt detta viktigt men det räcker inte. Det behövs modiga politiker som vågar ta obekväma beslut. Det brutna sambandet mellan tillväxt och utsläpp av växhusgaser i Sverige beror fram för allt på utnyttjande av befintlig teknik, grön skatteväxling, nationella insatser och tydliga signaler om att detta är allvar.

Framgångarna kan dock bli kortvariga om vi inte fortsätter vara offensiva på hemmaplan, det lär nämligen bli svårt med trovärdigheten internationellt om vi inte lever som vi lär. Tyvärr så är detta i högsta grad ett livstilsproblem. Vi måste sänka våra utsläpp av växhusgaser med 70 - 80 % på några decennier.

Jag tror att DN skulle bli en bättre tidning om vetenskapsredaktören Karin Bojs (som har förstått vad det handlar om) utbildade Peter och Niklas i klimatfrågan. Hon kunde även ta med skribenterna i motorbilagan som i lördagsbilagan recenserade tre bilar varav två värstingjeepar en Hummer H3 med koldioxidutsläpp på 346 g/km och en Subaru med 291 g/km. Ganska lång från bilindustrins frivilliga mål på 140 g/km till år 2008...

Inga kommentarer: