2007-04-15

Ännu mera flygAv historiska skäl så är den internationella flygtrafiken skattebefriad, varken moms, energi- eller koldioxidskatt betalas. Dessutom så är varor så köps på flygplatsen vid resor utanför EU skattebefriade. Upp till 50% av en flygplatskostnaderna lär täckas att taxfreehandeln, de största vinsterna görs på alkoholförsäljningen (eftersom flera länder har höga skatter på alkohol). Alkoholen måste dock köpas före landningen och transporteras därför på flyget, vilket innebär en massa extra vikt och därför extra bränsleförbrukning. Det hela kan tyckas något märkligt, de negativa effekterna är dubbla, dels ökar miljöpåverkan och dessutom försämrad folkhälsa.

Jag kan förstå att man en gång i tiden ville subventionera flyget, men i ljuset av klimatförändringarna blir det hela något absurt. USA och EU har nu slutit ett avtal för att ytterligare sänka flygpriset över Atlanten. Man tror att antalet passagerare kommer att öka från 47 miljoner till 73 miljoner på 5 år. Ryanair säger att man kommer att kunna flyga till USA för under 100 kronor. Med tanke på klimatförändringarna så ter sig det hela något absurt... Notan kommer att behöva betalas och jag skulle inte tro att varken flygbolagen eller resebolagen kommer att ta sitt ansvar.

Inga kommentarer: