2010-03-24

Nytt ägardirektiv för Vattenfall?Så kommer då till sist näringsminister Maud Olofsson med ett förslag på ”tydligare” ägardirektiv för Vattenfall. Det har tagit tre år och man kunde ju tro att det skulle innebär en förbättring jämfört med det gamla direktivet. Döm själva:

Det gamla:

Vattenfall ska "inom ramen för affärsmässighet vara ledande i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt hållbar svensk energiförsörjning".
Det nya:

”Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. ”
Affärerna (tillväxten) verkar åter vara det centrala och nu behöver Vattenfall inte ens vara ledande på hemmaplan utan vara ”ett av de bolag som leder”. Jag skulle inte tro att Lars G. Josefsson skulle haft något att invända mot detta direktiv.

God el och god värme från det goda företaget... får det lov att vara lite mer marknadsmässig avkastning från brunkolen som att vi kan ta vårt ansvar och klimatkompensera i Kina? Se vad politikerna gör och inte vad de säger!

2 kommentarer:

Alexander sa...

Snubblade in på bloggen och vill uttrycka mitt medhåll... Vattenkraft får mig ibland att hulka av illamående. Det är ett hyckleri av episka mått och jag skulle faktiskt vilja det var en valfråga hur företaget ska styras...

Lucas Carlsson sa...

Hej Alexander. Centern tog upp det i valrörelsen 2006, men trotts att de både fått posterna som näringsminister och miljöminister så har det inte hänt något.

Nu senast när det bestämdes att världsbanken skulle låna ut pengar så att Sydafrika kan storsatsa på ny kolkraft så sa Maud Olofsson att det är upp till varje land att själv bestämma hur de producerar sin energi... Jag skulle dock inte tro att Socialdemokraterna vill ha kolkraften som valfråga, för de har inte haft några problem med kolkraften tidigare. Mp har dock allt att vinna på frågan.