2008-05-25

Klimataktion


I onsdags deltog jag i min andra klimatmanifestation, vi var enligt Sydsvenskan ca 300 personer som tågade från stadshuset till korsningen mellan Södra Förstadsgatan (gågatan) och den fyrfiliga Regementsgatan.

Vad jag kunde se så var det ännu fler som deltog denna gång än vad det var för en månad sedan. Biltrafiken styrdes effektivt om av polisen som vilket ledde till att det inte blev någon direkt konfrontation med stressade eller upprörda bilister. Troligen hade förra månadens brutala reaktion fått polisen att satsa hårdare på trafiksäkerheten samtidigt som polisen slapp fördela resurser för att hålla reda på fotbollsfans (förra gången spelade MFF på stadion samma kväll).


Stämningen var mycket god, det bjöds på både tilltugg och livemusik. Även ett antal personer närmre de 60 var med, kanske var det lite 68-noslagi, förhoppningsvis berodde det även på att 40-talisterna börjar röra på sig. Kul var det i alla fall med en åldersblandad aktion för framtida generationer. Allt engagemang behövs verkligen, situationen manar till handling, fatalism är destruktivt. Det går inte att bortse ifrån att det finns en påtaglig konflikt mellan de som snarast vill byta den riktning vi har och de som tycker att vi lika gärna kan fortsätta på den inslagna vägen.

Jag anstränger mig verkligen för att glädjas mer åt de framsteg som faktiskt görs även om dessa ofta är små. Men det blir lätt så att frustrationen över det/de som fortsätter att driva utvecklingen i fel riktning tar överhanden. En positiv inställning till möjligheten att förändra är grundläggande för både det egna välbefinnandet och för att orka lägga den energi som går åt för att förändra de strukturer och tankesätt som i rask takt för hela vår civilisation in i en återvändsgränd. Det är när människor möts och jobbar tillsammans som förändring skapas.

2 kommentarer:

BS sa...

Välskrivet, Lucas, du kan dina grejer, men jag saknar ändå lite mer sammanhängande analys av det rådande politiskt ekonomiska systemet. Detta är Miljöpartiets främsta svaghet. Man får en känsla at MP inte vet vilka politiska förutsättningar behövs för att dess i grunden riktiga syn på vår miljö, vår värld och dess utsikter och framtid skulle kunna förverkligas. Att bara tänka att här ställs humanism/idealism mot kapitalismens hårda krav på avkastning och kvartalsekonomi! Systemet måste ändras för att era krav inte betraktas som utopiska och ett rop i öknen.Jag vill bara minnas Miljöpartiets ställningstaganden i Region Skåne och vad man fick för detta.
Barbara

Lucas Carlsson sa...

Tackar. Jag lovar att skriva ett inlägg om det ekonomiska systemet. Ämnet är dock omfattande och jag befarar att mina kunskaper fortfarande endast är ett skrapande på ytan.

Jag tror tyvärr att du har rätt om miljöpartiet när det gäller hur man genomför ett förändrat ekonomiskt system, det är helt enkelt en gigantisk uppgift där man måste inse att en enkel väg saknas. Det finns dock gott om insikter kring vad som inte fungerar med dagens system och särskilt då vad som inte fungerar på lite längre sikt. Det finns även idéer om vad som skulle kunna förändras på kort sikt och vad som behöver ändras på längre sikt. Den stora knäckfrågan är hur man lyckas genomföra förändringen (inte vad som måste ändras) och då framför allt hur man lyckas genomföra förändringen tillräckligt snabbt för att undvika att de värsta farhågorna infrias.

Som jag ser det måste man skapa förändringen underifrån vilket är en tuff uppgift, eftersom det kräver att människor både engageras och bildas för att tillräckligt många ska driva på för en förändring. Uppgiften är något otacksam eftersom många upplever det som att dagens system fungerar tillräckligt väl. Å andra sidan kan jag inte se att det finns någon viktigare fråga eftersom effekterna av dagens system är så gigantiska.

Tricket är hur man fångar intresset, uppfattas som trovärdig och behåller fokus när man väl får mer makt. Om man ska lyckas så krävs det att människor vaknar upp ur sin konsumtionsinriktade halvdvala och verkligen inser vad konsekvenserna av vår livsstil är. En stor del av utmaningen är att vi jobbar mot intressen som är helt beroende av folk inte ifrågasätter det rådande systemet eftersom dessa intressen har skaffat sig stora resurser i och med det rådande systemet och har som naturligt mål att vidga sina intressen ytterligare.