2011-06-03

Kärnkraften på ledarsidornaNu är alla de stora partierna i Tyskland överens om att kärnkraften inte har en framtid och att den därför ska vara avvecklad till år 2022. På ledarsidorna i DN, SvD, SDS och GP verkar man chockade. Det varnas för kraftiga ökningar av elpriset, beroende av rysk gas och katastrof för klimatarbetet.

Jag känner igen dessa dystra tongångar från förutsägelserna om trängselavgiften i Stockholm. Den skulle innebära katastrof för handeln, trafiken skulle lamslås, ja hela Sverige skulle drabbas av återverkningarna.

Men hur står det egentligen till med förståelsen av de stora sambanden och utvecklingspotentialen på de stora ledarredaktionerna?

Att elpriset åker upp och ner (mest upp) har vi fått vänja oss vid sedan elmarknaden avreglerades, de tre giganterna Vattenfall, E.On och Fortum har ett oligopol på den svenska elmarknaden. Dessa bolag har inget intresse av varken konkurrens eller av lägre vinstmarginaler. Om man är orolig för elpriset så borde detta vara något för ledarsidorna att fundera över…

Den ryska gasen är utan tvekan ett beroende som det finns anledning att oroa sig för ur ett europeiskt perspektiv. Men ett ur svenskt perspektiv är den ryska oljan ett betydligt större problem. Vilken ledarsida har fördjupat sig i detta? Ca 40% av Sveriges oljeförbrukning är rysk olja, vi använder mer energi från oljan än kärnkraften och vattenkraften ihop. Vårt transportsystem är därför enormt beroende av Ryssland. I takt med att danska och norska oljefält sinar så ökar vårt beroende av den ryska oljan, inom 20-30 år är det inte omöjligt att vi hämtar 80-90% av vår olja från Ryssland. När järnvägen förfaller får vi alltså förlita oss på personbilar och lastbilar som ryssen tankar åt oss…

När det gäller klimatet så är ledarsidorna vanligtvis enorma teknikoptimister, men att ersätta kärnkraften verkar enligt dessa opinonsbildare lika omöjligt som att tänka sig minskad energiförbrukning. Kolkraften blir alltid ett enormt problem när det talas kärnkraft; men någon diskussion om rimligheten i att svenska folket via Vattenfall bygger nya kolkraftverk har inte jag läst. Tvärtom anses det fullt rimligt att svenska folket bygger kolkraft i Europa och köper utsläppsrätter för vinsterna för att klara våra klimatmål. Hur vore det om Vattenfall slutade investera i kolkraft och istället satsade på teknik som bidrar till lösningen på klimathotet? Att de inte är något vidare på att driva kärnkraftverk har de väl redan visat, men det finns ju fler alternativ...

Jag förstår egentligen inte alls chocken över kärnkraftsnedläggningen, den tyska regeringen beslutade redan år 2001 att kärnkraften hade max 20 år kvar i Tyskland. Vattenfall trodde inte på detta och köpte samma år in sig i tysk kärnkraft, en enorm felsatsning! Jag undrar när det ska gå upp för de svenska politikerna att Tyskland kanske menar allvar även med sina klimatmål, först 40% sänka utsläpp till 2020 och sedan hållbarhet till år 2050. Tro mig, även brunkolen är en Svartepetter och svenska folket får ännu en gång skämmas för sitt smutsiga energibolag.

Så min vädjan till ledarredaktionerna, prata kolkraft även utan att tala kärnkraft, tala väldigt gärna rysk olja, och framför allt bestäm er för om ni är teknikoptimister eller ej!

7 kommentarer:

göran bryntse sa...

Du har helt rätt Lucas. De stora borgerliga tidningarnas ledarskribenters dyrkan av dyr och livsfarlig kärnkraft är både absurd och pinsam. Än värre är att dessa tidningar systematiskt refuserar oss som vill upplysa svenska folket om sanningen om kärnkraften. Det är en av huvudanledningarna till att Sverige, som har EUs bästa förutsättningar för förnybar energi och energieffektivseringar, är EUs mest kärnkraftspositiva land!
Göran Bryntse, Tekn Dr, ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 2003-2011, en av Sveriges mest refuserade miljöexperter

Michael Karnerfors sa...

Tyskland får 80% av sin energi från fossila bränslen... 11 från kärnkraft, och ca 2-3% från förnybart, vattenkraft inräknat.

Teknikoptimist i all ära... men en smula realism efterfrågas också. Varje kWh kärnkraft som läggs ned skall ersättas. Varje kWh som ersätter kärnrkaft är en kWh som inte ersätter fossila bränslen. Om du påstår att på 12 år kommer Tyskland att avskaffa fossila bränslen och kärnkraft... förlåt mig, men då menar jag på att du kommer med påståenden du inte har täckning för... d.v.s. att du fabulerar.

Michael Karnerfors sa...

Vidare... kärnkraftsmotståndare är knappast de som skall anklaga andra för dubbla standarder vad gäller teknikoptimism/pessmism. Sällan blir problem så olösbara ooch så stora och så svåra, som när kärnkraftsmotståndare pratar om just kärnkraft... och sällan funkar något så fläckfritt och ofelbart, som när de pratar om de andra deltagarna i den rena energimixen.

Det är lite lustigt... men skillnaden i attityd är verkligen kristallklar.

Lucas Carlsson sa...

Kärnkraften väcker verkligen känslor!

Göran, som du vet har de stora borgerliga tidningarna oftast betydligt lättare att förstå argumenten från de stora industrierna än från miljö- och fredsrörelserna. Det finns tyvärr ingen anledning att tror att detta kommer att ändras inom en snar framtid.

Mikael, jag tror absolut du har rätt i att det är svårare för Tyskland att bli av med fossilberoendet utan kärnkraften. Det är mycket energi som kommer från kärnkraften. Jag tror dock inte alls att kärnenergin behöver ersättas kWh för kWh.

Ihop med avfallet, bränslehantering, risken för kärnvapenspridning och för haverier så jag anser jag att kärnkraften innebär för stora risker.

Om man ser på den tyska avvecklingen ur ett globalt perspektiv så är jag säker på att avvecklingen kommer att innebära en rejäl injektion för utvecklingen av både enerigsnål teknik och förnyelsebar energi. Teknikutveckling som är en förutsättning för att de delar av mänskligheten som idag saknar tillgång till basala energibehov ska få en chans.

Om de rika länderna fokuserar sin energiutveckling på kärntekniken, som ställer enorma krav på säkerhet och ansvarstagande (som inte ens vi i våra avancerade samhällen klarar) så tror jag tyvärr inte att det finns något hopp om verkliga långsiktiga förbättringar. Riskerna är för stora, särskilt där behoven av energi är av en helt annan karaktär än i västvärlden.

Men jag är inte så naiv att jag tror att det kommer att gå smidigt att bryta dagens mönster. Tvärtom kommer det att krävas stora omprioriteringar, vilket kommer att möta mycket motstånd. Den materiella standarden kommer att behöva minska där den idag är väldigt hög, men med tanke på att de rika ländernas stora brister sällan ligger på det materiella planet så tror jag att detta kommer att vara en i grunden positiv förändring.

Michael Karnerfors sa...

Ihop med avfallet, bränslehantering, risken för kärnvapenspridning och för haverier så jag anser jag att kärnkraften innebär för stora risker.

Förlåt om jag använder hårda ord nu men jag måste provocera dig en smula och göra dig lite sur... så jag säger: bullshit. Du har ingen aning om vad riskerna är.

Jag sätter en hundring på att du aldrig någonsin satt dig ned och gjort en riskanalys av kärnkraften och än mindre av alla andra företeelser i samhället. Du har aldrig 1) tagit redan på vad riskerna faktiskt är och 2) aldrig gjort en jämförelse av risker.

Bara en sådan sak att du använder "kärnvapenspridning" som en del i argumentet bevisar direkt att du har aldrig satt dig ned med detta, analyserat detta och utifrån det bildat dig en åsikt... utan att du använder "risk" för att motivera den redan färdiga åsikten.

För att ytterligare reta dig: vet du ens vad begreppet "risk" är? Utan att slå upp det... kan du ge en kort snabb redovisning om vad begreppet "risk" faktiskt är för något?

Notera igen: detta är en avsiktlig provokation för att få dig att tänka till om din egen åsikt, och hur du kom fram till den. Så försvara dig nu. Säg att jag har fel och framförallt varför du anser jag har fel. :)

Lucas Carlsson sa...

Michael, jag tror inte att någon av oss lär ändra sig oberoende av hur mycket vi uppmanar den andre att tänka själv.

Jag har tidigare fört långa diskussioner om kärnkraftens risker i dessa inlägg:

2008-05 Kärnkraften och Sydsvenskan
2008-05 Kärnkraften igen
2008-06 Kärnkraften en tredje gång
2009-02 Kärnkraften
2010-02 Björklund och fakta

Om du gitter läsa det jag skrivit i både inläggen och i kommentarerna så utgår jag gärna därifrån i en djupare dialog kring varför vi tycker som vi gör. Jag tror att en sådan dialog skulle vara mer givande än försök att provocera den andre till att byta ståndpunkt.

Michael Karnerfors sa...

Lucas, jag gjord een snabb skummning av dte du skriv tidigare och konstaterade att stoffe och simu redan tagit det som skrivits där i detalj med dig.

Det som jag slogs av var att förutom sista postningen så utgick större delen av din argumentation ifrån "Jag tror" och "Jag tycker. Det genomgående temat är att du har inte satt dig in i faktan utan det var just Stoffe och Simu som matade dig med den efter att du gjort postningen.

Jag tror att en sådan dialog skulle vara mer givande än försök att provocera den andre till att byta ståndpunkt.

Läs innantill vad jag skrev: "detta är en avsiktlig provokation för att få dig att tänka till om din egen åsikt, och hur du kom fram till den". Var står det att jag försöker få dig att byta den?